450 هزار مستمری بگیر کشوری در انتظار وام 30 میلیون تومانی • تصویر از مجله زندگی

نعمت الله ترکی اعطای وام ازدواج به فرزندان و جهیزیه دختران مستمری بگیران را از دیگر اقدامات صندوق بازنشستگی کشوری برای حمایت از قشر نجیب مستمری بگیران برشمرد.

وام 30 میلیون تومانی به بازنشستگان کشوری

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در بازدید از شرکت صنعت کاغذ قائم شهر بر توسعه و تکمیل خط تولید این مجتمع تولیدی با فناوری روز تاکید کرد و از پرداخت وام 30 میلیون تومانی به 450 هزار مستمری بگیر توسط این شرکت خبر داد. پایان سال و گفت: اعطای این تسهیلات از تیرماه آغاز شد که هر ماه به قید قرعه به بازنشستگان کشوری پرداخت می شود.

ترکی احیاء و توسعه بنگاه ها و صنایع مرتبط با صندوق بازنشستگی را یکی از اهداف اقتصادی این صندوق برای افزایش تولید و ایجاد اشتغال و درآمدهای پایدار عنوان کرد که درآمدهای آن به حمایت از بازنشستگان اختصاص می یابد.مجله ازدواج

گزارش اخبار صندوق بازنشستگی کشوریمدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: 450 هزار مستمری بگیر امسال 30 میلیون تومان وام دریافت می کنند.