20 تغییر مهم در کنکور 1402 را بشناسید • تصویر از مجله زندگی

3- آزمون سراسری دو بار در سال برگزار می شود و نتایج آن به مدت دو سال اعتبار دارد (جزئیات این آزمون از سوی سازمان سنجش آموزش کشور اعلام خواهد شد).

5- پذیرش در رشته هایی که پرتقاضا نیستند مانند گذشته بر اساس «سابقه تحصیلی صرفاً» خواهد بود.

عناوین و ضرایب سوابق تحصیلی (فقط برای ورود به آموزش عالی در سال تحصیلی 1403-1402) را در زیر مشاهده کنید.

با ابلاغ شورای عالی انقلاب فرهنگی از سوی رئیس جمهور، کنکور 1402 نسبت به سال های گذشته تغییراتی خواهد داشت. در این مقاله مهم ترین تغییرات کنکور 1402 و بعد از آن پرداخت کردیم.

 1. در کنکور 1402 معدل تجمعی امتحانات نهایی سال دوازدهم 40 درصد تاثیر معین خواهد داشت.
 2. کنکور 1402 60 درصد سهم خواهد داشت و فقط از دروس تخصصی و دو نوبت برگزار می شود و داوطلب به صلاحدید خود می تواند در یک یا هر دو آزمون شرکت کند.
 3. نوبت اول امتحان 1402 در روزهای پنجشنبه و جمعه 29 و 30 دی ماه 1401 و نوبت دوم در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 23 و 24 تیر ماه 1402 برگزار می شود.
 4. کارنامه صادر شده برای نمره کل داوطلب به مدت دو سال اعتبار خواهد داشت و برای انتخاب رشته و پذیرش در دانشگاه قابل استفاده است.
 5. در کنکور دروس عمومی وجود ندارد و در عوض نمرات درس عمومی به صورت تشریحی در معدل امتحانات نهایی وزن داده می شود.
 6. ضرایب آزمودنی های هر گروه آزمایشی ثابت و زیر گروه های آزمایشی حذف شده اند.
 7. امکان پذیرش در رشته هایی که در برخی از دانشگاه ها پر تقاضا نیستند، تنها با بررسی سوابق تحصیلی و بدون نیاز به قبولی در آزمون ورودی به صورت مستقیم امکان پذیر است.
 8. سهم سابقه تحصیلی در کنکور 1402 و 1403 بر اساس معدل تجمعی سال دوازدهم و کنکور سال 1404 نمرات سال یازدهم و دوازدهم و از سال 1405 نمرات برای پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم خواهد بود.
 9. در خصوص داوطلبان فارغ التحصیل از نظام آموزشی قدیم از سال 1402 سوابق تحصیلی شامل نمرات دیپلم و پیش دانشگاهی ایجاد و ملاک عمل خواهد بود.
 10. کنکور از بین رشته های تخصصی رشته های تحصیلی در سه سال آخر متوسطه به همت سازمان سنسه برگزار می شود و سالی دو بار برگزار می شود و نتیجه آن برای انتخاب رشته دو سال اعتبار دارد. 40 درصد از نمره کل داوطلب را به خود اختصاص می دهد.
 11. در مورد چگونگی اثر معدل دروس کالج در فرآیند پذیرش دانشگاه ها و ارتباط بین سوابق مدرسه و کنکور برای ورود به دانشگاه باید گفت که میانگین امتحانات نهایی برای هر داوطلب در سال های 1402 و 1403 به ترتیب 40 درصد و 50 درصد و برای سال 1404 به بعد 60 درصد و معدل موزون دروس عمومی و تخصصی می باشد. .
 12. سهم نمره سوابق تحصیلی برای پذیرش متقاضیان ورود به دانشگاه در رشته های پرتقاضا به شرح زیر محاسبه می شود.
 13. در آزمون 1402 نمره کل سوابق تحصیلی صرفا بر اساس معدل انباشته دروس عمومی و تخصصی سال دوازدهم دانشجویان محاسبه می شود و 40 درصد تاثیر معینی بر میزان خواهد داشت. مجموع نامزد نمره.
 14. در کنکور 1403 نمره کل سوابق تحصیلی فقط بر اساس معدل تجمیعی دروس عمومی و تخصصی سال دوازدهم محاسبه می شود و 50 درصد تاثیر معینی در نمره خواهد داشت. کل نامزد
 15. در کنکور 1404 نمره کل سوابق تحصیلی فقط بر اساس میانگین وزنی تجمعی دروس عمومی و تخصصی سال یازدهم و دوازدهم محاسبه می شود و 60 درصد تاثیر معینی بر نمره کل نامزد
 16. در کنکور 1405 به بعد نمره کل سوابق تحصیلی بر اساس میانگین نمرات دروس عمومی و تخصصی سال های 10 و 11 و 12 دانش آموزان محاسبه می شود و اثر معین 60 خواهد داشت. درصد از نمره کل داوطلب.
 17. برای داوطلبانی که از سال 1402 از نظام قدیم فارغ التحصیل شده اند، نمره کل سوابق تحصیلی بر اساس نمرات تراز شده مقاطع عمومی و تخصصی و دوره های پیش دانشگاهی محاسبه می شود و هر ساله بر اساس ضوابط تعیین شده تأثیر معینی خواهد داشت. نسبت گفت.
 18. برای متقاضیانی که در سال 1401 و قبل از آن فارغ التحصیل شده اند که معدل متوسطه آنها پایین بوده و در نتیجه مورد توجه قرار نگرفته است، وزارت آموزش و پرورش ضمن ایجاد تعادل بین نمرات و محاسبه نمره کل سوابق تحصیلی و ایجاد سوابق تحصیلی برای کلیه فارغ التحصیلان، پیشنهاد می دهد. امکان استرداد سوابق تحصیلی را ارائه می دهد.
 19. عناوین و ضرایب دروس کنکور به پیشنهاد دبیرخانه شورای سنجش و پذیرش و سوابق تحصیلی پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش در هر یک از گروه های آزمایشی توسط شورای سنجش و پذیرش دانشجو تعیین می شود. و قبل از شروع سال تحصیلی (پایان شهریور) ابلاغ شده بله، این ضرایب هر سه سال یکبار قابل بررسی است.
 20. ضرایب دروس آزمایشی خاص در هر گروه آزمایشی ثابت است.

مرکز سنجش و نظارت بر کیفیت آموزش و پرورش با صدور اطلاعیه ای مهمترین تغییرات در سنجش و پذیرش متقاضیان آموزش عالی را اعلام کرد.

4- دروس عمومی از آزمون سراسری حذف و ارزشیابی آنها صرفاً از طریق امتحانات نهایی انجام خواهد شد. لازم به ذکر است که سهم این دروس از نمره کل نه تنها کاهش نیافته، بلکه در برخی از گروه های آزمایشی افزایش یافته است.

2- پرونده تحصیلی شامل نتایج امتحانات نهایی است که به صورت استاندارد و هماهنگ در کشور برگزار می شود. سهم این نمرات برای پذیرش در سال تحصیلی بعد (1402-1403) 40 درصد است.

آخرین اخبار آزمون را اینجا دنبال کنید

به گزارش پایگاه خبری تصویر زندگی، در این اطلاعیه آمده است: دانش آموزان و اولیا محترم بر اساس مصوبات 843، 855 و 863 شورای عالی انقلاب فرهنگی و جلسات سی و یکم و سی و دوم سنجش و پذیرش. شورا، مهمترین تغییرات در مکانیزم ورود به آموزش عالی در حوزه مکان های پرتقاضا به شرح زیر است:

1- گزینش داوطلبان سالی یک بار بر اساس ترکیب نمرات سوابق تحصیلی و آزمون سراسری انجام خواهد شد. در این روند سهم سوابق تحصیلی که تاکنون تاثیر مثبتی داشته است قطعی است.مجله ازدواج

تغییر قابل توجه در کنکور 1402