1401 اس ام اس تبریک روز آووکادو • اس ام اس روز آووکادو • تصویر از مجله زندگی

روز وکیل مبارک

ضمانت آن اصل کار وکیل است

خدایا به قضات بصیرت عطا کن که وکیل را موازی با خود ببینند نه جلوی آنها.

روز وکیل مبارک

خدایا به وکلای ما حکمت عطا فرما تا بدانند عدالت شیرین ترین پاداش است نه پیروزی و بصیرت عطا کن تا تفاوت این دو را بدانند.

هفت روز راهپیمایی وکیل مدافع تبریک به همه مدافعان حق و حقیقت

نه برای یک روز بلکه برای هزاران سال، به خاطر قسمی که برای بازگرداندن عدالت خوردی، شاد باش. بگذار آهنگ شادی تو در شهر طنین انداز شود تا سیاه شود. روز وکیل مبارک.

وکیل و شاکی نماینده که نجات دهنده یک بی گناه است

این 16 اسفند سالروز استقلال کانون وکلا و روز وکیل مدافع را به همه وکلای دادگستری و حقوقی تبریک می گویم.

اس ام اس روز استقلال کانون وکلا

مردم نگران وکیل هستند

جملات تبریک روز وکیل

شغل قاضی و وکالت دو حرفه نیستند

روز وکیل مبارک

تا زمانی که وجدان های بیدار عزت خود را ضامن سوگند خود در راه عدالت قرار دهند، عدالت هرگز شکست نخواهد خورد و تا زمانی که در رکاب خستگی خستگی ناپذیر قدم بردارند، عدالت پابرجاست.

اس ام اس روز استقلال کانون وکلا، جملات روز وکیل، پیامک تبریک روز وکیل مدافع

جملات تبریک روز وکیل

قابیل هر دو یک کار است، اما در دو حالت

اس ام اس روز وکیل

روز استقلال از کانون وکلا و روز وکلا مبارک باد

خدایا به یاوه گویان درآمدهای افسانه ای وکلا را به چشم بیاور تا واقعیت را ببینند و شرمنده حرف هایشان شوند.

بازرسی وکلا باید با رعایت آنها همراه باشد، وکلا نباید عدالت را فدای دفاع از موکل کنند – استقلال وکیل یکی از مظاهر دادرسی عادلانه است.

خدایا به وکلا نیرو عطا کن که حقیقت را فدای فرصت نکنند.

کسی که همنام خدا باشد وکیل است

اس ام اس روز وکیل

هفتم اسفند، جشن استقلال کانون های وکلای ایران، دستیابی به حدود شش دهه وکالت مستقل و استقلال از قوه قضائیه و به ویژه یاد همکاران دربند و روز وکیل را گرامی می دارم.مجله ازدواج

گاهی جاده ای خروشان است که به دریا می رسد

جملات تبریک روز وکیل

پیامک بزرگداشت روز وکلا

اس ام اس و متن تبریک روز وکیل 1401

به لطف اهورایی کارهای نیک انجام داد و دین آزادگی را شاهد بود

روز وکیل مبارک

پیامک تبریک روز وکیل

گاهی از آب روانتر است وکیل

اس ام اس تبریک روز وکلا

اس ام اس روز استقلال کانون وکلا

روز وکیل مبارک

شغل قاضی ضامن اصل عدالت است