1) (فاضل): مگر با رضایت وی

کاربرد کهنتر «ازدواج سپید» در زبان فرانسه و انگلیسی میباشد (انگلیسی: White marriage، فرانسوی: Mariage blanc) که به معنی ازدواج بدون وصال یا ثبت شده و قانونی اما به دلایل مختلف حتما بدون مجله خبری wedlockmag رابطه جنسی ست. همباشی (یک تعریف کلی از انواع زندگی با یکدیگر همراه رابطه جنسی که میتواند شامل تعهد بین دو نفر باشد یا ازدواج کامنلا باشد یا بهطور کلی زندگی با یکدیگر بدون هیچگونه تعهدی باشد که طرفین همدیگر را همسر و متعهد به یکدیگر نمیدانند و همباشی برای تمام این موارد کاربرد دارد مشروط به اینکه بهطور رسمی ازدواج نکرده باشند چه در کشورهایی که مجری کامنلا هستند یا نیستند. در عین حال باید توجه داشت که در اینگونه روابط هیچ تعهد، تضمین و مسئولیتی تعریف نشدهاست؛ به این دلیل شخص میتواند به دلخواه رابطه را به هم بزند و ضرر و زیانی را هم تقبل نکند. ازدواج موقّت هر چند برای لذت بردن هم نباشد بلکه به قصد محرم شدن نزدیکان آن دختر باشد جایز است مشروط بر این که دختری را که به ازدواج موقّت درمی آورند در حدّی باشد که قابل لذت جنسی باشد، مثلًا اگر کوچک است باید وقت را به اندازهای زیاد کنند که دوران آمادگی دختر را شامل شود، هر چند بعد از عقد مدّت را ببخشند.

تمامى مراجع بزرگوار تقليد درباره ازدواج موقت مىگويند: ازدواج موقّت يكى از احكام مسلّم فقهى است كه اگر با شرايط و رعايت موازين شرعى انجام شود، حلال و جايز است. از دیگر برداشت های اشتباه از ازدواج سفید مشابه دانستن آن با ازدواج موقت یا متعه است. در ایران که با با قوانین مذهبی اداره میشود، صیغه دارای مشروعیت شرعی است اما ازدواج سفید غیر قانونی تلقی شده و در صورت تولد کودکی در شیوه ازدواج سفید وضعیت قانونی و حقوقی وی نسبت به صیغه متفاوت خواهد بود. و بنا بر احتیاط این حکم، در مسافر در سفر غیر ضروری هم ثابت است. مسأله در ازدواج موقّت باید مقدار وقت و مقدار مهر تعیین شده باشد و بدون آن باطل است. این دو مفهوم با آن که مشابهتهایی مانند موقتی بودن ازدواج، وجود رابطه جنسی و تبعات حقوقی کم و کمهزینه بودن این دو روش ازدواج از لحاظ مهریه و جهیزیه دارند؛ با این حال این دو شیوه در بعد حقوقی و مشروعیت با یکدیگر متفاوت هستند؛ به طوریکه صیغه ریشه در مذهب تشیع دارد ولی ازدواج سفید از دل فرهنگ غرب بر خواسته است.

مسأله 2421 صیغه کردن زن اگر چه برای لذت بردن هم نباشد صحیح است. 1) (سیستانی): ولی نمیشود زن شرط کند که مرد از او هیچ لذت جنسی نبرد. همه مراجع: اگر امكان داشته باشد، ازدواج بر او واجب مىشود؛ هر چند به طور موقت. مسأله ازدواج موقّت هر چند برای لذّت بردن هم نباشد، صحیح است. ازدواج کامنلا (یا ازدواج عرفی) فقط مختص کشورهایی است که در واقع، کامن لا (عرف) را اجرا میکنند (فقط در صورتی که تشکیل این نوع زندگی در آن کشورها یا ایالتها باشد، در دیگر نقاط جهان نیز مورد تأیید خواهد بود). از سوی دیگر فرزندان چنین ازدواجهایی بیشترین لطمه را خواهند خورد؛ زیرا این ازدواج در جایی ثبت نمیشود و سرنوشت آنان پس از تولد مشخص نیست و از حقوق اجتماعی مانند تحصیل و داشتن شناسنامه محروم شده و از والدین طبیعی خود ارثی نخواهند برد. این مسأله، در رساله آیت مجله خبری wedlockmag اللّه (بهجت) نیست. این نوع ازدواج بیشتر با همباشی اشتباه گرفته میشود اگر چه نوعی از همباشی هست اما به دلیل قوانین عرفی کشور مربوطه پشتوانه حقوقی و قانونی دارد. در نتیجه برخی اشتباهات و عدم فرهنگ سازی های درست در کشور و همچنین مشکلات اقتصادی، جوانان برای رفع نیاز های عاطفی و جنسی به سمت ازدواج سفید گرایش پیداکردن.

همچنین عدم شفاف سازی قوانین و راهکار های درست در چارچوب قانونی باعث مشکلات زیادی مانند ازدواج سفید شد. منتقدان، زندگی مشترک بدون ازدواج را باعث کاهش آمار ازدواج رسمی و «سست شدن نظام ارزشی» میدانند. نحوه خواندن صیغه موقت و شرایط آن را از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید. ↑ «واقعیت هایی از ازدواج سفید در ایران». ↑ «عمر ازدواج سفید در ایران». ↑ «گزارشی از وضعیت ازدواج سفید در ایران». آثار و پیامدهای حقوقی ازدواج سفید در ایران، مجله پژوهش های اسلامی زن و خانواده، پاییز و زمستان ۱۳۹۸- شماره ۱ (۲۴ صفحه – از ۴۵ تا ۶۸) . سیاوش شهریور، مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران در اواسط تابستان سال ۱۳۹۳ از طرح «اعتلای خانواده پایدار» در دستور کار دولت برای مقابله با ازدواج سفید خبر داده بود. 1) (فاضل): مگر با رضایت وی. ↑ رواج هشدارآمیز «ازدواج سیاه»/رابطهای زیر یک سقف که زندگی دختر را سیاه میکند!