1- ازدواج سفید چیست؟

ازدواج سفید را می توان به معامله معاطاتی تشبیه کرد که در آن، طرفین معامله بدون انجام تشریفات عقد مورد نظر و صیغه شفاهی، تنها با انجام عمل مورد نظر، اقدام به معامله با یکدیگر می کنند. مانند بیع معاطاتی، که در آن طرفین معامله بیع، بدون ذکر شفاهی ایجاب و قبول، تنها اقدام به گرفتن موضوع معامله و دریافت ثمن معامله می کنند. برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد ازدواج سفید در کانال تلگرام حقوق خانواده عضو شوید. طبق تحقیقات انجام شده، دلایلی مانند مشکلات مالی و اقتصادی، نیاز به شناخت بیشتر یکدیگر، پیش از ازدواج و محک زدن رابطه، عدم الزام به تعهدات مربوط به ازدواج یا در مواردی، عدم اعتقاد به ازدواج دائم از سوی طرفین را می توان به عنوان شرایطی که طرفبن به ازدواج سفید روی می آورند ذکر کرد. برخی از فقها، بر این اعتقاد هستند که وقوع رابطه زناشویی، بدون خواندن عقد نکاح، به هیچ وجه نمی تواند مورد پذیرش باشد و در صورت وقوع، در حکم زنا بوده و احکام و مجازات زنا باید در خصوص عاملین آن جاری شود.

در ادامه، به بررسی حکم فقهی، شرعی و قانونی ازدواج سفید در دین اسلام و کشور ایران می پردازیم و با توجه به قوانین موجود در این خصوص، به این سوال که آیا ازدواج سفید جرم است یا نه، پاسخ می دهیم. بسیاری از ما با مفهومی تحت عنوان ازدواج، آشنایی داریم، ازدواج به معنای انعقاد عقد نکاح، ایجاد رابطه زناشویی و تشکیل زندگی میان زن و مرد است که بر اساس حکم فقهی، عرفی و قانونی به ثبت می رسد که در کشور ما می تواند تحت عنوان نکاح دائم یا موقت تحقق یابد. این فقها در استدلال حکم فقهی خود بیان می کنند، عقود می توانند با انجام هر عملی، مبنی بر ایجاب و قبول طرفین، منعقد شوند و در معاطات نیز افراد با عمل، این ایجاب و قبول را بیان می کنند و چون عقد نکاح بر مبنای اراده و موافقت طرفین می باشد، نیازی به رعایت تشریفات نبوده و ضمن داشتن اراده برای برقراری رابطه حلال، عقد نکاح جاری می شود. با وجود عدم پذیرش ازدواج سفید از سمت افکار عمومی جامعه، برخی افراد، تحت تاثیر فرهنگ غرب، اقدام به ازدواج سفید می کنند. به عبارت دیگر زوجین، بدون خواندن صیغه یا خطبه عقد نکاح و ثبت ازدواج خود به صورت رسمی و قانونی، زندگی زناشویی خود را شروع می کنند.

باید گفت، به دلیل مغایر بودن این نوع ازدواج با موازین دین اسلام و همچنین عدم پذیرش آن توسط عرف جامعه، قانون گذار ایران تاکنون ازدواج سفید را به رسمیت نشناخته و قانونی در خصوص شرایط آن وضع نکرده است. این اقدام در عمل ممکن است، برای آن ها مشکلاتی را به همراه داشته باشد. نکاح معاطاتی به این معنا است که زوجین به جای خواندن صیغه نکاح و ادای شفاهی ایجاب و قبول، در عمل و با انجام رابطه زناشویی، ایجاب و قبول خود را نشان دهند. لذا، ازدواج سفید می تواند تحت عناوین مجرمانه ای مانند رابطه نامشروع یا در قالب جرم زنا، مورد پیگرد قانونی مجله خبری wedlockmag قرار گیرد. با توجه به این تعریف از جرم، که در ماده 2 قانون مجازات اسلامی آمده است و این مسئله که قانون گذار ایران تاکنون اقدام به تصویب قانون صریحی در خصوص ازدواج سفید نکرده و مجازاتی برای آن در نظر نگرفته است، نمی توان گفت ازداج سفید در ایران جرم محسوب می شود.

3- آیا ازدواج سفید در ایران جرم محسوب می شود؟ ازدواج سفید به پیوند زناشویی گفته می شود که در آن، انعقاد عقد نکاح، صورت نگرفته و به طور رسمی و شرعی ثبت نمی شود . از آن جایی که در ازدواج سفید، طرفین ملزم به دادن هیچ گونه تعهدی به یکدیگر نیستند، شرایط آن می تواند برای تعدادی از افراد جذابیت داشته باشد. و در صورت اثبات این جرائم در دادگاه، طرفین این ازدواج به مجازات مندرج در قانون مجازات اسلامی در خصوص این جرائم محکوم می شوند. اما در این خصوص که این ازدواج صحیح است یا نه، می توان گفت، ازدواج در معنای عام و پذیرفته شده آن مبنی بر پذیرش طرفین عقد و قبول شرایط حاکم بر آن می باشد. اما در مقابل این گروه، مدافعین ازدواج سفید، با اشاره به برخی شرایط این ازدواج، مانند عدم تعهد مالی، یا حتی عدم تعهد به رابطه دائمی بین طرفین و قبول این شرایط توسط زوجین، معتقد هستند این نوع ازدواج، قابل قبول می باشد و باید به اراده و انتخاب این افراد احترام گذاشته شود.

اگر از نوشتن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید اطلاعات بیشتری در مورد مجله خبری wedlockmag لطفا از صفحه ما بخواهید.