↑ «زندگی زناشویی بدون ازدواج رسمی»

ازدواج سفید راهکاری برای بخشی از جوانان است که امکان یا امکانات ازدواج دائم و رسمی نداشتهاند و در عین حال نمیخواستهاند به آلودگیهای جنسی گرفتارشوند، کشف کردهاند و بهکار گرفتهاند. «زیر پوست شهر: تحلیل پدیده ازدواج سفید در کلان شهرهای ایران». ↑ «انتقاد رئیس دفتر آیت الله خامنهای از گسترش ‘ازدواج سفید’ در ایران». ↑ «دلایل عمده ازدواج سفید در ایران». دریافتشده در ۷ اوت ۲۰۱۵. دویچه وله. دریافتشده در ۶ اوت ۲۰۱۵. در ایران ازدواج سفید بهمعنی کنارگذاشتن تعهدات اجتماعی و اقتصادی طرفین نسبت به یکدیگر است نه بهمعنی کنارگذاشتن تعهدات عاطفی و اخلاقی یا بیبندوباری جنسی با این وجود طرفین تعهد مشخصی هم نسبتا به هم ندارند. نسب بین پدر و فرزند شکل نمیگیرد و با توجه به این موضوع که ارث بری شرایطی دارد که عبارت است از نسب و سبب؛ فرزند طبیعی نسبت به پدر هیچ کدام از مبانی ارث ارتباطی ندارد، پس نه پدر از فرزند ارث میبرد نه فرزند از پدر اما در مورد مادر میتوان گفت، فرزند از لحاظ نسب به مادر منتسب میشود و هم مادر از فرزند ارث میبرد و هم فرزند از مادر. درصورت به دنیا آمدن فرزند ازدواج سفید، باز هم طفل و مادر بیشرین ضربه را میخورند، بنابراین ازدواج سفید مخرب و خانمان برانداز خواهد بود و والدین با حمایت فرزندان از لحاظ اقتصادی و عاطفی و تسهیل در ایجاد شرایط ازدواج، باید تا جای ممکن از این مجله خبری wedlockmag اتفاق جلوگیری کنند.

اما در تعریف واژه همباشی میتواند دربارهٔ زندگی خانوادگی یا هر نوع زندگی مشترک دیگری حتی با حیوانات نیز به کار برده شود و ریشه آن به قرن شانزدهم برمیگردد. نکاح عرفی یا ازدواج شرعی اسلامی ثبت نشده معمولاً در مناطق عربنشین خلیج فارس رایج است نباید با ازدواج سفید که یک تعریف نو در فارسی است اشتباه گرفته شود. که نباید با همباشی اشتباه گرفته شود زیرا مسئولیتها، مسائل قانونی و حقوقی در ازدواج کامنلا که ثبت دولتی یا مذهبی ندارد کاملاً با همباشی متفاوت است اما به دلیل اینکه ازدواج کامنلا در ایران رسمی نیست، برداشت جامعه فارسی زبان از زندگی مشترک بدون ازدواج (عنوانی که در فنلاند مطرح میشود) با همباشی یکسان است. همچنین ازدواجهای ادیان دیگر بدون عقد نکاح اسلامی است یا نکاح عرفی اسلامی بدون ثبت دولتی انجام میشود. ↑ ««ازدواج سفید» یا «همباشی سیاه» ؛ معضل اجتماعی یا انتخاب آگاهانه؟ ↑ «زن در توسعه و سیاست – عمر «ازدواج سفید» و آمارهایی درباره آن». ↑ کامیل احمدی. «عمر «ازدواج سفید» و آمارهایی درباره آن». در دهه ۱۹۵۰ میلادی که جامعه چنین زندگی مشترکی را به سختی میپذیرفت به این نوع زندگی مشترک بدون ازدواج «ازدواج وحشی» میگفتند. ↑ «ازدواج سپید» چیست؟

↑ مغربی کته شمشیری، محمد؛ سجادی، زهرا؛ مخلصی، فاطمه. ↑ محسن رنانی (تیر ۱۴۰۰). ». تارنمای رسمی محسن رنانی. ازدواج رسمی به دلیل مشکلاتی همچون رسوم ناهنجار مانند شیربها، مهریههای سنگین، قوانینی مانند حضانت و کلیشههای جنسیتی، نبود فرصتهای شغلی و درآمد مناسب برای گذارن زندگی جاری، برای افراد جامعه چالشزا بوده و ازدواج سفید در قالب مشارکت اقتصادی دو نفره بدون کلیشههای جنسیتی راهکاری مناسب برای جوانان جلوهگر میشود. ازدواج سفید یا زندگی دو نفر بدون ازدواج رسمی در ایران از لحاظ اجتماعی، قانونی و دینی جایگاهی ندارد. ↑ احمدی، کامیل. خانه ای با درِ باز (پژوهشی جامع در باب ازدواج سفید در ایران). همباشی یا ازدواج سفید در ایران با توجه به فرهنگ در حال تغییر جامعه ایرانی و ویژگیهای آن، یعنی رشد فردگرایی، مدرنیته، روابط سیال و شکاف و تضاد ارزشی، قابل تشریح است. تغییرات ارزشی و هنجاری مربوط به ازدواج سفید از مهمترین ارکان این نوع ازدواج میباشد که با پیامدهایی مانند رنگ باختن کلیشههای جنسیتی، آزادی انتخاب بر بدن و روابط جنسی، بی میلی به ازدواج رسمی، تولد کودکان بیهویت، سقط جنین، استرس پنهان ماندن رابطه، طرد اجتماعی و فقدان حمایت و ترس از پیگرد مواجه خواهد بود. تغییرات اقتصادی؛ ورود سرمایهداری و پیدایش ناامنی شغلی، تغییرات فرهنگی مانند ظهور لیبرالیسم اخلاقی و بازاندیشی در سنت، ورود پدیده های مربوط به شهرنشینی مانند عناصر نوسازی در ارزشها و گمنامی در شهر، از بین رفتن مفهوم و کارکرد محله، تغییرات در ساخت خانواده و پیدایش روابط مقطعی از مهم ترین دلایل ازدواج سفید در ایران بودهاست.

طبق برآورد های انجام شده عمر ازدواج سفید در ایران بین ۱ تا ۳ سال می باشد. 1. در ایران گروهی میگویند مقصود از ازدواج سپید آن است که دوطرف بدون عقد نکاح اقدام به ازدواج و تشکیل زندگی مشترک میکنند. ماهنامه زنان امروز، مجلهای که با ۱۶ سال فعالیت در سال ۱۳۸۶ توقیف شده بود و پس از ۷ سال توقیف در خرداد ۱۳۹۳ فعالیتش را از سر گرفته بود در ۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ به دلیل ترویج ازدواج سفید طبق بند ۲ از ماده ۶ قانون مطبوعات با عنوان «اشاعه فحشا و منکرات و انتشار مطالب خلاف عفت عمومی» و «اخلال به مبانی و احکام اسلام» توقیف شد. بیبیسی. ۷ اردیبهشت ۱۳۹۴. بیبیسی. ۹ آذر ۱۳۹۳. ↑ ۱۰٫۰ ۱۰٫۱ ۱۰٫۲ «مجله زنان امروز به دلیل ‘ترویج ازدواج سفید’ توقیف شد». فصلنامه مطالعات حقوق (به Farsi). در آلمان به زندگی مشترک بدون ازدواج «رابطه شبه ازدواج» گفته میشود. را در پی دارد.