یکسان سازی حقوق بازنشستگان امروز • تصویر از مجله زندگی

مدیرکل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: وزیر آموزش و پرورش و سازمان برنامه قول داده اند که در مردادماه رده بندی انجام شود و مطالبات مستمری بگیران آموزش و پرورش اجرایی شود. در خصوص مطالبات مستمری بگیران دانشگاه علوم پزشکی که بین سالهای 1376 تا 1388 مغایرت داشته در اسفند ماه 1401 اجرا شد که در این مورد 1.15 افزایش یافته و احکام صادر شده و معوقات تا قبل از شهریور پرداخت خواهد شد. این سالمجله ازدواج وی با بیان اینکه حدود یک میلیون مستمری بگیر جزو فرهیختگان آموزش و پرورش هستند، تصریح کرد: رتبه بندی معلمان از سال 1400 آغاز شد و حدود 672 هزار نفر درخواست خود را در این زمینه دریافت کردند.

پرداخت مطالبات ناشی از طبقه بندی به فرهنگیان بازنشسته

ترکی ادامه داد: دو یا سه گروه در رتبه بندی باقی مانده اند که تعدادی از آنها 53 هزار نفر از سال 1400 و 63 هزار نفر از سال 1401 هستند که امسال از شهریورماه 80 هزار نفر در آموزش و پرورش بازنشسته می شوند و مطالبات آنها باقی است. .

پرداخت معوقات بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی تا قبل از شهریور ماه

یکسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری

(1402/04/24) مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری تسویه درخواست های تعدیل حقوق بازنشستگان تا قبل از شهریور ماه و رتبه بندی معلمان و پاسخ به سؤالات مربیان بازنشسته در ماه اوت مطلع.

به گزارش ایسنا، نعمت الله ترکی در مراسم گرامیداشت روز خانواده و تکریم مستمری بگیران اظهار کرد: بخشی از تعدیل حقوق بازنشستگان تا سال ۱۳۹۸ انجام شده و مطالبات باقی مانده نیز به نیمه دوم سال ۹۸ گره خورده است. مطالبات ۱۴۰۰ و 1401 نیز در برنامه ما برای تسویه آنها تا قبل از شهریور است.