گزارش ارزشیابی معلم اطلاعیه آموزش • تصویر از مجله زندگی

وزارت آموزش و پرورش در مورد فرهنگیانی که تا کنون گزارش ارزشیابی معلم برای آنها نمایش داده نمی شود، اطلاعیه صادر کنید.

همکارانی که هنوز نمی توانند سوابق نمره دهی خود را در سامانه my.medu.ir مشاهده کنند، زیرا تمامی مراحل نمره دهی را طی نکرده اند و رتبه آنها تایید نشده است، یعنی در روزهای پایانی اسفند ماه 1401، رتبه موقت داده شد. به این افراد اختصاص داده شده است. انشاالله طی چند روز آینده به محض تایید رتبه نهایی این همکاران توسط کمیته های حسابرسی و ارزیاب های ادارات ویژه، سوابق افراد در سامانه درج خواهد شد و این امکان برای مدتی فراهم خواهد شد. ده روز . . اعتراض به درجه بندی و پس از ثبت اعتراض ده روز فرصت دارند تا مدارک را در حالت ویرایش بارگذاری کنند.مجله ازدواج

گزارش ارزشیابی معلم

با توجه به تصویر زندگی بر اساس آخرین اخبار از ارزشیابی معلمان اطلاعیه وزارت آموزش و پرورش به شرح زیر است: