کمک هزینه مراقبت از معلولان چه زمانی پرداخت می شود؟ • تصویر مجله زندگی

وی افزود: همزمان با هفته بزرگداشت معلولان، هیات وزیران بر اساس ماده 7 قانون حمایت از حقوق معلولان با افزایش 50 درصدی میزان کمک هزینه ستون فقرات موافقت کرد. مجروحین بند ناف و معلولان شدید نیز به حساب خانواده واریز می شود.

حق مراقبت از معلولان

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان اجتماعی کشور در پاسخ به این سوال که مابه التفاوت افزایش چه زمانی به حساب مراکز واریز می شود، گفت: مابه التفاوت نسبت به قبل. ماه ها در سقف تخصیص اعتبار و به محض ابلاغ اعتبار و دریافت منابع از خزانه پرداخت شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان اجتماعی کشور به تشریح زمان پرداخت مابه التفاوت افزایش حق پرستاری بیماران دارای معلولیت شدید و ضایعات نخاعی پرداخت.
تسنیم: علیرضا انجلسی با اشاره به افزایش کمک هزینه نگهداری بیماران در مراکز شبانه روزی و شبانه روزی، گفت: کمک هزینه مراکز شبانه روزی 50 درصد و روزانه 35 درصد افزایش یافته است و این افزایش از سال جاری اعمال می شود. دسامبر.

انجلسی با اشاره به پرداخت تعرفه جدید تعیین شده در مراکز شبانه روزی تصریح کرد: از آذرماه برای هر مشتری این ارقام لحاظ می شود که به صورت متمرکز واریز می شود.

انجلسی در پاسخ به این سوال که آیا مابه التفاوت افزایش 30 درصدی مستمری به حساب مدعیان واریز می شود یا خیر؟ وی گفت: بر اساس مصوبه مجلس این افزایش از مهرماه در نظر گرفته شد، بنابراین مستمری مدعیان آبان ماه با 30 درصد افزایش واریز شد. چند روز گذشته، بنابراین ما هیچ معوقه ای نداریم.مجله ازدواج