کمک های معیشتی به حساب ایتام کمیته امداد و بهزیستی واریز شد • تصویر از مجله زندگی

رئیس بنیاد مصطفان افزود: در روزهای اخیر با تکمیل آمار این دو نهاد حمایتی، در دو روز گذشته مبلغ 600 هزار تومان برای بیش از 190 هزار ایتام تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی سراسر کشور واریز شده است. کشور.

رئیس بنیاد مصطفان از واریز 600 هزار تومان به حساب تمامی ایتام تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی سراسر کشور با اعتباری معادل 114 میلیارد تومان خبر داد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو ، سید پرویز فتاح همزمان با 21 ماه مبارک رمضان با اشاره به اجرای سنت بنیاد مصطفان در سال های اخیر برای کمک به ایتام نیازمند کشور، گفت: امسال نیز مانند چهار سال گذشته. سالها و سنت بنیاد مصطفان در سالهای اخیر، همزمان به مناسبت سالروز شهادت امیرالمومنین علی (ع) و ابولیتم، اقدام به جمع آوری آمار تمامی افراد کرده ایم. ایتام تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی در سراسر کشور تا کمک معیشتی این بنیاد به حساب این عزیزان واریز شود.

کمک معیشتی بنیاد مصطفیحان

به گفته فتاح، بیش از 160 هزار یتیم تحت پوشش کمیته امداد، 27 هزار یتیم تحت پوشش مددکاری اجتماعی و بیش از 5000 یتیم تحت پوشش گروه های مددکاری اجتماعی هستند. کمک معیشتی 600000 تومانی بنیاد مصطفان دریافت شدهمجله ازدواج

وی با بیان اینکه بنیاد مصطففان بیش از 114 میلیارد تومان به حساب این بستگان واریز کرده است، ادامه داد: علاوه بر این حمایت از معیشت ایتام، بیش از یک میلیون بسته معیشت توسط بنیاد مصطففان در اختیار خانواده های نیازمند قرار گرفته است. در پوشش این صندوق دو نهاد حمایتی راه اندازی شده و این مسیر ادامه دارد.