کمک معیشتی برای 9000 جانباز بیکار ایجاد شد • تصویر از مجله زندگی

معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به اینکه 105 هزار نفر از این بنیاد کمک معیشت دریافت می کنند، گفت: کمک هزینه معیشت ایثارگران نسبت به سال گذشته از 2 میلیون و 224 هزار تومان 60 درصد افزایش یافته است. به 3600000 تومان هزار تومان رسیده است و معتقدیم این میزان کمک هنوز کافی نیست.

معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: با وجود اینکه منابع مالی لازم تامین نشده است، اما با مدیریت منابع، کمک معیشتی برای 9000 جانباز بدون اشتغال و درآمد و 31000 نفر ایجاد شده است. جانبازان در لیست انتظار برای کمک های معیشتی هستند.

کمک هزینه معیشت جانبازان با وجود افزایش 60 درصدی ناکافی است

کمک معیشت جانبازان بیکار

طاهر محبتی افزود: نیاز است دولت و مجلس در بودجه های سنواتی به بنیاد شهید و امور ایثارگران کمک کنند تا کمک هزینه معیشت ایثارگرانی که در لیست انتظار دریافت کمک معیشت هستند و با رعایت انصاف ایثارگران تعیین شود. برای دسترسی به خدمات، پیشنهاد می شود این کمک هزینه معیشتی به دهک های بالا پرداخت شود و به جای آن اعشار 1 تا 3 را حذف کرده و پوشش دهید.

موهبتی گفت: مستمری خانواده شهدا در سال جاری حدود 70 درصد از 3 میلیون و 300 هزار تومان به 5 میلیون و 600 هزار تومان افزایش یافته و برای پرداخت آن 210 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است. این اعتبار باید توسط سازمان برنامه و بودجه به این موسسه اختصاص یابد.

محبتی معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی بنیاد شهید گفت: از طریق مدیریت منابع برای 9 هزار نفر از رزمندگان سابق بیکار بدون درآمد کمک معیشتی برقرار شده و 31 هزار نفر از جانبازان در نوبت دریافت کمک معیشتی هستند.
معاون توسعه، مدیریت، منابع و برنامه ریزی بنیاد شهید و امور ایثارگران 40 هزار ایثارگر را در لیست نوبت دریافت کمک معیشتی قرار دادند و گفت: با وجود اینکه منابع مالی لازم تامین نشد، اما با مدیریت منابع، کمک های معیشتی به آنها ارائه شد. 9000 جانباز بیکار بدون درآمد ثابت.

محبتی با بیان اینکه امسال قرار بود هزینه های پرستاری خانواده شهدا و جانبازان 57 درصد افزایش یابد، گفت: ماه گذشته و ماه جاری سازمان برنامه و بودجه 108 میلیارد تومان اعتبار در این زمینه بر اساس ماه گذشته به ما اختصاص داد. . حق پرستاری خانواده شهدا و جانبازان 38 درصد افزایش یافت..مجله ازدواج

وی گفت: حدود 5200 میلیارد تومان برای درمان ایثارگران از منابع دولتی و خصوصی و 1000 میلیارد تومان نیز از محل منابع هدف گذاری شده است که کافی نیست.

اختصاص 9 هزار میلیارد تومان اعتبار برای پاداش بازنشستگی جانبازان

معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: امسال پس از 10 سال پیگیری، 9 هزار میلیارد تومان از بودجه بنیاد شهید و امور ایثارگران برای پاداش بازنشستگی ایثارگران اختصاص یافته است و نمی توانیم. برای جبران کمبود منابع، از این منبع یا سایر منابع در نظر گرفته شده برای سایر بخش ها اعتبار دریافت کنید.

افزایش 38 درصدی هزینه پرستاری خانواده شهدا و جانبازان

محبتی با تاکید بر اینکه بودجه در نظر گرفته شده برای بنیاد جوابگوی نیازهای این بنیاد نیست، افزود: 95 درصد از بودجه پیش بینی شده برای این نهاد به صورت حقوق، مزایا و کمک معیشتی به خانواده های شهدا و ایثارگران پرداخت می شود.