کدام شروط ضمن عقد ازدواج را استفاده کنیم + نمونه

همانطور که در بالا نیز طرح شد، زن و شوهر میتوانند علاوه بر شروط دسته اول، از سردفتر ازدواج و طلاق بخواهند تا شروط دیگری را به شکل مازاد در عقدنامه ذکر کند. دسته اول شروط از پیش موجودی هستند که در تمام عقدنامهها موجود بوده و بدون نیاز به درخواست از دفتر ازدواج و طلاق، در سند نکاحیه به شکل تایپ شده وجود دارند. همانطور که مطرح شد، شروط زیر در تمام عقدنامهها بطور تایپی و از پیش موجود درج شده است. درحالی که ایشان مربی پیش دبستانی بوده (روزانه 2-3 ساعت میرفت سرکار ) و مدارک شغلیاش موجود است. ۳- شرط تصنیف، بصورت چاپی و در قالب بند “الف” شروط ضمن عقد، در تمام عقدنامه ها (سند ازدواج) درج شده؛ لذا به صرف درج در عقدنامه و تا زمانیکه زوج و زوجه، ذیل اونو امضاء نزده باشن، تعهدآور نبوده و اصطلاحاً ضمانت اجرایی نداره ولی به محض امضاء، شرط مذکور قبول شده و محقق می شود و ضمانت آور است. از آنجا که عقدنامه یک سند حقوقی است، چگونگی تنظیم متن این شروط از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که هر واژه میتواند تغییری در مفهوم و حیطه اعمال شرط ایجاد کند یا حتی باعث باطل شدن آن شود.

این موضوع میتواند در آینده مشکلاتی برای زن ایجاد کند. دسته دوم شروط مازادی هستند که زوجین تمایل دارند بر شروط دیگر اضافه شده و حقوق دیگری را برای طرفین مشخص نمایند. شرط رفتن سرکار در دفترچه ازدواج ثبت نشده است و جزو شروط ضمن عقد نمیباشد. شروط ضمن عقد ازدواج چیست؟ در ادامه برخی از مهمترین شروط قابل استفاده و نمونهای از نحوه نوشتن آنها ارائه میشود. مثلا به علت مخالفت با اصل قرارداد، نمیتوان ضمن عقد اجاره شرط کرد که مستاجر نتواند از ملک مجله خبری wedlockmag استفاده کند. 1) ضمن عقد ازدواج، زوج شرط نموده که هرگاه طلاق به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسرداری یا سوءاخلاق و رفتار او نباشد، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه، بلاعوض به زوجه منتقل نماید. ۲- زوجه برای وصول مهریه خود باید دعوی مطالبه مهریه رو مطرح کنه که البته طبق بخشنامه رئیس قوه قضاییه، پرونده های مطالبه مهریه، ابتدائاً می بایست از طریق دفترخانه ثبت ازدواج و دایره اجرای ثبت اداره ثبت پیگیری بشن و در نهایت و در مرحله ی اجرای احکام دادگاه، چنانچه زوج در مقام محکوم علیه، جهت استیفای حقوق زوجه، مالی معرفی نکنه و یا مالی از ایشون در ایران به دست نیاد و محکوم به نیز تقسیط نشده باشه، اونوقت زوجه می تونه اعمال ماده ی ۳ قانون نحوه ی محکومیت های مالی (جلب زوج) رو درخواست بده.

در خصوص دادخواست منع اشتغال نیز با توجه به اینکه شغل زوجه «معلم» ذکر شده است، از دید بنده شما عالم به شاغل بودن همسر در چنین حوزههایی از اشتغال فرض میشوید و در صورتی که بتوانید اثبات کنید که اشتغال زوجه مغایر با شئون شما بوده یا بواسطه اشتغال نمیتواند امور زندگی و فرزندان را سامان بدهد، صدور حکم بر منع اشتغال محتمل است.. هنگامی که بین دو طرف یک معامله قراردادی بسته میشود، افراد می توانند علاوه بر تعهداتی که قانوناً با امضای قرارداد به عهده آنها گذاشته می شود، شرایطی را به عقد اضافه کنند که دو طرف ملتزم به رفتار بر اساس آن هم باشند. نکته اول- با وجود اینکه هر شرطی که ضمن قراردادی ذکر میشود باید مورد حمایت قانون قرار بگیرد، اما نظرات دادگاهها در این خصوص متفاوت است. هـ ـ عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح، منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد.

تشخیص این که مجازات مغایر با حیثیت خانوادگی است با توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف و موازین دیگر با دادگاه است. ح ـ زوج، زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند و یا ۶ ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت کند. برای مثال بعضی از دادگاهها به این دلیل که در زمان امضای شرط حضانت فرزندی وجود نداشته است این شرط را باطل می دانند. در تمام این موارد، در صورتی حق طرح دعوای طلاق برای زن ایجاد میشود که حکم قطعی محکومیت شوهر صادر شود و مرد در زندان باشد. و ـ محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات ۵ سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که مجموعا منتهی به ۵ سال یا بیشتر بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد. سوال: سلام در صورتی که اموال زوج در خارج از کشور باشه حکم پرداخت مهریه به چه صورت خواهد بود ؟ با سلام.قطعا تاثیر دارد و مفید فایده خواهد بود. زوجین ضمن عقد خارج لازمی توافق نمودند اولویت در حضانت فرزند یا فرزندان مشترک در صورت طلاق با مادر خواهد بود، اعم از اینکه مجدداً ازدواج کند یا خیر. اکنون بعد از چند سال به آموزگار حقالتدریس تبدیل وضعیت شده است و همین رفتنش سرکار (نصف روز) باعث بوجود آمدن مشکلات عدیدهای در زندگی مشترک شده است به گونه ای که باعث بوجود آمدن اختلافات خانوادگی شده است.