چند نفر در قرعه کشی خودرو ثبت نام کردند؟ (گام سوم) • تصویر مجله زندگی

از کل تعداد ثبت نام شده 124 هزار و 562 نفر معادل 1.9 درصد در طرح تعویض خودروهای دست دوم ثبت نام کردند.

شانس برنده شدن در لاتاری چقدر است؟

سخنگوی وزارت امنیت گفت: در این مرحله به دلیل خروج محصولات سایپا به غیر از ساینا اس از قرعه کشی، تنها 1.2 درصد از متقاضیان خودرو شرکت سایپا و بیش از 97 درصد از متقاضیان ثبت نام در سامانه یکپارچه برای دریافت این شرکت اقدام کردند. محصولات ایران خودرو

وی افزود: از تعداد کل ثبت نام شدگان 364 هزار و 82 نفر معادل 4/5 درصد در برنامه جوانان جمعیت شرکت کردند

چند نفر در طرح تعویض خودروی دست دوم ثبت نام کردند

چند نفر در قرعه کشی خودرو ثبت نام کردند؟

امید قالیباف در گفت وگو با فارس، با اعلام این خبر، جزئیات تعداد ثبت نام کنندگان در این دوره را 6 میلیون و 684 هزار و 384 نفر اعلام کرد. مرحله سوم قرعه کشی خودرو در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو ثبت نام کردند.

عده ای در طرح جوانان جمعیت ثبت نام کردند

در این مرحله 60000 خودرو عرضه می شود (با فرض واجد شرایط بودن تمامی ثبت نام ها، این محاسبات انجام شده است)

  • با توجه به تخصیص 50 درصد خودروها (30000 خودرو) در این مرحله و ثبت نام تقریبی 365000 نفر فرصتی برای برنده شدن در طرح مادران تقریبا 1 تا 12 (به ازای هر 12 مادر واجد شرایط، یک نفر برنده خواهد شد.
  • با توجه به تخصیص 20 درصد خودروها (12000 خودرو) در این مرحله و ثبت نام تقریبی 125000 نفر شانس برنده شدن در برنامه تعویض خودروی دست دوم تقریبا 1 تا 10 است.
  • با توجه به اختصاص 30 درصد خودروها (18000 خودرو) در این فاز و ثبت نام تقریبی 6 میلیون و 200000 نفر شانس برنده شدن در قرعه کشی معمولی با دوستان 1 تا 344 است. (از هر 344 نفر فقط 1 نفر شانس برنده شدن خواهد داشت!!!مجله ازدواج

سخنگوی وزارت صمت گفت: تعداد 6 میلیون و 684 هزار و 384 نفر هزار نامزد خرید خودرو در سومین دوره قرعه کشی سیستم یکپارچه تخصیص خودرو ثبت نام کردند.

سخنگوی وزارت امنیت گفت: در این مرحله به دلیل خروج محصولات سایپا به غیر از ساینا اس از قرعه کشی، تنها 1.2 درصد از متقاضیان خودرو شرکت سایپا و بیش از 97 درصد از متقاضیان ثبت نام در سامانه یکپارچه برای دریافت این شرکت اقدام کردند. محصولات ایران خودرو

در مجموع چند نفر در مرحله سوم قرعه کشی خودرو ثبت نام کردند