چقدر گیج شدی • تصویر مجله زندگی


فضولی یا کنجکاوی در واقع یک احساس درونی ذاتی است که به ندرت در جوانان دیده می شود. همه دوست دارند چیزهایی را که نمی دانند یاد بگیرند. بچه ها می توانند هر سوالی بپرسند یا هر چیزی را امتحان کنند، اما با گذشت زمان قوانین زندگی اجتماعی را یاد می گیریم، حریم خصوصی را درک می کنیم و زندگی خودمان هدفمندتر می شود. به عبارت دیگر، ما سعی می کنیم انرژی و زمان خود را صرف کارهایی کنیم که بیشتر به هدف ما مربوط می شود. در نتیجه، با گذشت زمان، بیشتر و بیشتر یاد می‌گیریم که بیشتر از آنچه جامعه و خانواده برای ما تعریف کرده‌اند، کنجکاو نباشیم.

صادقانه به این سوالات پاسخ دهید و درصد فضول خود را حساب کنید!!!

1.تصور کنید صبح زیاد خوابیده اید و دیر کرده اید. وقتی از خانه بیرون می روید صدای دعوای همسایه را می شنوید. توقف می کنی تا ببینی موضوع چیست؟

بله (10)
نه (0)


2.شما با دوستتان تلفنی هستید و باید لحظه ای صبر کنید تا او به تماس دیگری که منتظر شماست پاسخ دهد. وقتی او برای ادامه صحبت های شما برمی گردد، از او می پرسید که چه کسی پشت تلفن منتظر است؟

بله (10)
نه (0)


3.به خانه دوستت رفتی و او برای انجام کاری از اتاق بیرون می رود. نامه ای چشمش را روی میزش جلب می کند. آیا آن را تماشا می کنید؟

بله (10)
نه (0)


4.شما در اتوبوس یا تاکسی نشسته اید و فرد کنار شما مشغول مطالعه است. در این شرایط چه می کنید؟

او مستقیماً به آنچه مطالعه می کند نگاه می کند و شما با او مطالعه می کنید.(10)
هر چند وقت یک بار، سری به او می زنید تا ببینید او در حال مطالعه چه چیزی است. (5)
– کاملاً بی تفاوت رفتار می کنید. (0)


5.اگر بشناسید کسی که می شناسید رازی دارد چه کار می کنید؟

شما سعی می کنید به هر حال از شر او خلاص شوید. (ده)
– اگر بحثی در این مورد باشد، کنجکاو می شوید. (5)
– اسرار دیگران مشکلات شخصی آنهاست و شما سعی نمی کنید وارد حریم خصوصی آنها شوید. (0)


6.اگر دعوا یا تصادفی رخ دهد، می آیید تا ببینید چه خبر است؟

بله (10)
نه (0)


7.اگر وارد رستوران شوید و کسی را که می شناسید با یک غریبه ببینید، آیا کنجکاو می شوید که ببینید آن غریبه کیست؟

بله (10)
نه (0)


8.آیا معمولاً در مورد قیمت و محل خرید چیزهایی که دوستانتان می خرند می پرسید؟

بله (10)
نه (0)


9.آیا تا به حال کیف پول شخص دیگری را بدون اجازه او جستجو کرده اید؟

بله (10)
نه (0)


دهاگر رمز شناسه دوستان خود را دارید، آیا به ایمیل آنها دسترسی دارید؟

بله (10)
نه (0)

حالا اعداد را با هم جمع کنید تا درصد snoop خود را بدست آورید. درصد فضولی خود را اندازه گیری کنید. حتما به بخش مراجعه کنید انواع تست های شخصیت هم بزنیدمجله ازدواج