چرا کمک مالی اردیبهشت 1402 کمتر پرداخت شد؟ • تصویر مجله زندگی

هادی کاشف مجری طراحی صورتحساب الکترونیکی وی در مورد استفاده مردم از اعتبار کالابرگ گفت: دریافت کنندگان کمک هزینه می توانند اقلام اساسی خود را از طریق اعتبار کمک بلاعوض در قالب کالابرگ خریداری کنند.
مجری طرح الکترونیکی کالابرگ ادامه داد: اگر خانوارها در ماه گذشته از کالابرگ استفاده نکرده باشند، می توان کل مبلغ کمک هزینه را از آنها برداشت کرد.

با این همه بعد اعطای سپرده در ماه مه، برخی از دریافت کنندگان کمک هزینه می گویند نسبت به ماه های گذشته و به طور کلی در مقایسه با ارقام سهمیه اعلام شده، سپرده کمتری داشته اند. اما علت چیست؟

دومین کمک نقدی امسال به حساب سرپرستان خانوار واریز شده است. اما برخی از دریافت کنندگان سپرده کمتری داشتند. دلیل کم بودن پرداخت کمک هزینه ماه مه چیست؟

البته شاید دلیل کم بودن پرداخت کمک هزینه در اردیبهشت ماه باشد اقساط باقیمانده وام کرونا و وام اربعین همچنین اگر سرپرست خانوار قبلا از وام کرونا استفاده کرده باشد، اقساط وام از کمک بلاعوض کسر و مابقی واریز خواهد شد.

کمک هزینه معیشتی اردیبهشت ماه از روز چهارشنبه ساعت 12 به حساب سرپرستان خانوار واریز شد. اما دلیل کم بودن پرداخت کمک بلاعوض برای برخی از دریافت کنندگان کمک هزینه در این مرحله چه بود؟

در صورتی که یارانه بگیران از دهک های 4 تا 9 باشند، برای هر نفر 300 هزار تومان واریز می شود. البته ممکن است برخی از خانوارها به جای دریافت کمک نقدی، اقدام به خرید کالا کنند.

دلیل کم پرداختی اردیبهشت ماه

همچنین، کمک گیرندگانی که قبلا از وام اربعین استفاده کرده‌اند، احتمالاً سپرده‌های کمتری دارند. اقساط وام اربعین از حساب کمک هزینه وی کسر و مابقی دریافت می شود.

به گفته هادی کاشف، خانوارها می توانند تراکنش های خرد خود را از طریق کالابرگ از طریق «شما» مشاهده کنند. با استفاده از این حساب، دریافت کنندگان کمک هزینه می توانند میزان اعتبار باقیمانده خود را ببینند و حتی دلیل کم بودن سپرده نقدی خود را درک کنند.مجله ازدواج

اعطا کردن

دومین کمک نقدی 1402 طی ساعات گذشته به یارانه بگیران پرداخت شد. اگر سرپرستان خانوار از دهک های اول تا سوم باشند به ازای هر نفر 400 هزار تومان یارانه دریافت می کنند.

همانطور که گفته شد مردم نیز می توانند به جای دریافت کمک هزینه نقدی کالا را دریافت کنند. اگر سرپرست خانوار از کالابرگ استفاده نکرده باشد، می تواند کمک مالی کامل ماه می را به صورت نقدی دریافت کند.

اگر بخشی از کمک بلاعوض را به صورت نقدی دریافت کرد، می تواند مابقی را نقداً دریافت کند. بنابراین یکی از دلایل کم پرداختی در اردیبهشت ماه احتمالاً استفاده از کالابرگ است.

بازپرداخت وام یکی دیگر از دلایل کم پرداختی است

وی همچنین گفت: در قالب طرح کالابرگ بیش از 50 فروشگاه در سراسر کشور به این سامانه متصل شده اند.