چرا سود سهام برای من واریز نمی شود؟ • تصویر مجله زندگی

افرادی که سود سهام دریافت نکرده اند برای دریافت سود سهام خود به سامانه sejam.ir یا sahamedalat.ir مراجعه و در آن سامانه ثبت نام و احراز هویت کنند. افراد می توانند برای اطلاع از صحت شماره شبای خود به سامانه سجام به نشانی www.sejam.ir مراجعه و در صورت وجود مشکل در شماره شبا نسبت به اصلاح آن اقدام کنند. ضمناً این افراد می توانند با مرکز تماس سپرده گذاری مرکزی به شماره 1569 تماس بگیرند.

سود سهام بازماندگان چه زمانی پرداخت می شود؟

اما کدام حساب ها اکانت های معیوب محسوب می شوند و چه کسانی نمی توانند مشارکت خود را دریافت کنند؟ افرادی که

  • شماره آنها نامعتبر است.
  • شماره حساب ارزی دارند.
  • این حساب بیش از شش ماه است که راکد بوده و گردشی ندارد.

این موارد یکی از مهمترین دلایل واریز نشدن سود به حساب سهامداران است.

بازماندگان برای دریافت سود سهام به کجا باید مراجعه کنند؟

عدم پرداخت سود سهام

عدم پرداخت سود سهام مشکل امسال نیست و این مشکل هر بار تکرار می شود و دلیل آن اطلاع رسانی نادرست در شماره ثبت سهامداران است.

دلیل عدم پرداخت سود سهام

یعنی همزمان با تشکیل مرحله دوم سود سهام. اما قبل از آن لازم است این افراد اطلاعات حساب خود را اصلاح کنند. پس از آن در اسفند ماه سود نوبت اول و دوم سهام سال 1400 به حساب افراد واریز می شود.مجله ازدواج

افرادی که به دلیل مشکل حساب نتوانستند سهام خود را دریافت کنند، نیازی به رفتن به جایی ندارند. این گروه توجه داشته باشند که سود سهام به صورت یکجا واریز می شود و نیازی به مراجعه به محل خاصی نیست و باید به سامانه مراجعه کنند.

رئیس سازمان بورس همچنین به همین دلیل عدم واریز سود سهام سرمایه برای برخی افراد اشاره کرد و گفت: صاحبان سهام سرمایه برای دریافت سود باید اطلاعات خود را در سامانه سجام تکمیل کرده باشند. تاکنون حدود 44 میلیون نفر اطلاعات خود را تکمیل کرده اند و حدود 1.5 میلیون نفر نیز اطلاعات خود را در سامانه سجام تکمیل نکرده اند، بنابراین امکان ثبت سود برای این افراد وجود ندارد.
مسئول پرداخت سود سپرده مرکزی نیز همین دلیل را برای عدم واریز سود سهام عنوان کرد و گفت: سود سهام از طریق شبکه بانکی به حساب سهامداران واریز می شود و در صورت بروز مشکل در حساب افراد، میزان سود واریز شده است. برگشت داده شده و تا زمانی که حساب مذکور اصلاح نشود امکان واریز سود سهام وجود ندارد.

49 میلیون نفر از مشمولان سهام قرار بود از 9 آذر تا 1 دی ماه سود سهام خود را دریافت کنند. با این حال، برخی از ذینفعان هنوز هیچ مزیتی دریافت نکرده اند. بازماندگان سهام عدالت باید به چه کسانی مراجعه کنند؟

به گزارش تجارت نیوز، پرداخت سود سهام به پایان رسید اما تعدادی از مالکان سهام عدالت هیچ سودی دریافت نکردند. آهنگ‌ها نشان می‌دهند که این گروه احتمالاً همان افرادی هستند که شماره شبایی‌شان نامعتبر است.

اما سود سهام عدالت برای بازماندگان چه زمانی منتشر می شود؟ افرادی که سود سهام آنها واریز نشده است باید تا اسفندماه منتظر باشند تا سود سهام آنها واریز شود.