چالش یکسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی • تصویر از مجله زندگی

این روند صرفاً به صورت ناقص اعمال شده است و لذا ضمن اعتراض به نحوه محاسبه 25 درصد معوقات باقی مانده، ضمن قدردانی از خدمات رسانی به مستمری بگیران تأمین اجتماعی و پیگیری مطالبات آنان، به عنوان نماینده 230 هزار مستمری بگیر تأمین اجتماعی در خوزستان، خواهان اصلاح مفاد 25 درصد جذب و رفع ابهامات، دستور مقتضی است.مجله ازدواج

رئیس هیئت مدیره کانون بازنشستگان و مستمری بگیران خوزستان در نامه ای به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی وی به نحوه محاسبه و پرداخت مازاد 25 درصدی معادل حقوق مستمری بگیران اعتراض کرد.
ایلنا: عبدالحمید ابایی حسنی، رئیس هیئت مدیره کانون بازنشستگان و مستمری بگیران خوزستان در خصوص محاسبه و پرداخت مانده 25 درصدی معوقه، نامه ای به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نوشت. همسان سازی مستمری بگیران تامین اجتماعی اعتراض کرد.

متن نامه به شرح زیر است:

اعتراض به نحوه یکسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی

با کمال احترام یادآور می شویم که پس از اعتراض گسترده جامعه بازنشستگان تامین اجتماعی کشور از جمله استان خوزستان مبنی بر افزایش دستمزد تا سال 1402 بر اساس مصوبه شورای عالی کار و تعیین 27 درصد حداقل دستمزد برای جامعه و 21 درصد به علاوه. مبلغ 250 هزار تومان برای سایر سطوح مغایر با مواد 96 و 111 ضوابط و شاخص های تامین اجتماعی و تورم بود ناگهان 24 اردیبهشت ماه با اعلام اشتباهات محاسباتی و مشکلات نرم افزاری، فیش حقوقی از سایت سازمان حذف شد. در نتیجه این امید در افکار عمومی بازنشستگان ایجاد شد که سازمان تلاش می کند با رفع ابهامات اقدامات لازم را جهت اصلاح و محاسبه صحیح تصمیمات مطابق ماده 96 و با توجه به رضایت مندی افراد انجام دهد. مطالبات مستمری بگیران تامین اجتماعی

اما مسئله فیش حقوقی مستمری بگیران تامین اجتماعی وی در 30 اردیبهشت اعتراضات و بلاتکلیفی خود را دوچندان کرد، زیرا در مورد محاسبه 25 درصد باقیمانده معادل سازی برای سال های 1400 و 1401، سوال درخواست مستمری بگیران تامین اجتماعی از سازمان که ابتدا باید با صدور احکام جبرانی در سال 1400 با افزایش 26 درصدی در همان سال و ثانیاً اینکه اصلاحیه مصوبات سال 1401 با افزایش 38 درصدی محاسبه شد و پس از آن افزایش حقوق 1402 محاسبه و پرداخت شد. افزایش دو ساله

جناب آقای میرهاشم موسوی