پیش بینی بورس برای فردا ۱۹ آبان • تصویر از مجله زندگی


پیش بینی موجودی - پیش بینی موجودی فردا

برای بازار فردا (19 آبان) بین هفت تا 12 هزار واحد پیش بینی رشد خواهیم داشت.

به گزارش خبرنگار ایمنا، بازار اصلاحات فنی زیادی را پشت سر گذاشته است، به نظر می رسد شاخص فردا ممکن است از سطح یک میلیون و 270 هزار واحدی عبور کند و پس از آن نیز با بهبود ارزش و حجم معاملات، مجددا وارد کانالی شود که از دست رفته است. پیش بینی می شود به محدوده 1300000 واحد برسد، اگر روند ارزش و حجم معاملات به همین ترتیب افزایش یابد، اغراق آمیز نیست که انتظار بازگشت بازار را داشته باشیم.

برخی اقدامات از جمله بیمه حقوق صاحبان سهام و حمایت از صندوق تثبیت بازار سرمایه نیز موثر بوده است.برای بازار فردا بین هفت تا 12 هزار واحد پیش بینی رشد خواهیم داشت.دلیل رشد در روزهای اخیر احتمال افزایش قیمت است. افزایش عرضه در نیمه دوممجله ازدواج