پیام تسلیت رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن (ع) • تصویر از مجله زندگی

🖤🖤🖤🖤

رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) تسلیت باد

اس ام اس رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع)

امشب وقت اندوه و ماتم است
گریه، رنج امشب دنیا شده است
آخر شب آخر ماه صفر است
یا همانی که امشب ماه نو ممنوع کرده است
گرمای سوزان از جگر حضرت سید ابرار
امشب کف دست های زهرا و علی تا شده است

🖤🖤🖤🖤

پس از فاطمه، روز حسن فرا رسید
روز ملال، غم، رنج و سختی فرا رسیده است
جگرش با سم همسرش پاره شد
به اندازه کافی تیر به بدن او در زمان دفن اصابت کرد
شهادت امام حسن مجتبی (ع) تسلیت باد.

🖤🖤🖤🖤

اگر گرم نبود، گریه نمی کردیم
اگر لطفی نبود ما مسلمان نمی شدیم
ای رسول خدا بدون نماز تو
ما اهل عترت و قرآن نشدیم
رحلت پیامبر اکرم (ص) تسلیت باد.

ای دل خونین! ایام سوگواری خوب است
جای غم و اندوه همه مردم ثریا است
پیراهن همسرم در غم این گوهر ناب پاره شده است
او به خاطر چاک ملک غمگین است

زهرا در خانه و ملک الموت پشت در
از قبض روح شریف پیامبر
از کسی اجازه نگرفت و وای
بدون اذن فاطمه جلو نرو

🖤🖤🖤🖤

کاش کربلا بودی، کنار حرم من، حرم داشتی حسن
کاش کربلا بودی، ایوان طلایی، حسن هم داشتی
در اطراف حرم زن و مرد زیادی بودند
مادرمان فاطمه بی ماهان آرام بود

🖤🖤🖤🖤

خانه خودم هم عجیب استمجله ازدواج

که بستری برای زهر جفا وجود دارد
یک کاسه خون با قلب او برابری می کند
چشمانش منتظر در هستند
مادر زیر لب زمزمه می کند

شهادت امام حسن مجتبی (ع) مغفرت باد

آتش گرفت؟
همه چیز در اطراف شما آتش خواهد گرفت
آیا شما مریض هستید و به خودتان نگاه می کنید؟
بگذارید خنده همسرتان شعله ور شود

من بی قرار و بی حوصله هستم
خداحافظ دوست و دکتر من
من حتی در این بین هستم

همان که صدای مجتبی را شنید
مجتبی برای همیشه مصیبت دیده بود
بهر حسین باید سالها گریه کند
برای درک عزاداری مجتبی
شهادت امام حسن مجتبی (ع) مغفرت باد

رحلت پیامبر رحمت تسلیت باد

🖤🖤🖤🖤

شهادت امام حسن مجتبی (ع) تسلیت باد.

ای امت پیغمبر روز قیامت را بلند کن / جام لبریز از اشک را ماتم کن
در سوگ تنهایی پیمبر و علی برای حضرت زهرا دعا کنید. . .

اس ام اس رحلت پیامبر اکرم و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام

رحلت پیامبر رحمت تسلیت باد

پیام تسلیت رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع)

غم از پشت بام مدینه می ریزد
با دیدن غم حرم اشک می ریزد
از نگاه نگران، قلبم می درخشد
معلوم است که باران می بارد

در قلب شکسته من گرما وجود دارد
منتظر سرنخی مثل حباب هستم
و خدایا جان من جگر مسموم نیست
من از شکستن یک جفت گوشواره مردم

اس ام اس رحلت پیامبر (ص)

🖤🖤🖤🖤

در سوگ جدایی از پدرم گریه می کنم
با شمس و نجم و قمر گریه می کنم
شب و روز تحملش میکنم
تا آخر چشمم گریه میکنم

🖤🖤🖤🖤

پیام تسلیت رحلت پیامبر اکرم و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام

سفر خاتم رسول به جانان / جان دنیا به دنیا سفر می کند
خونی که در پایان صفر / پیکر هستی دیده شد، سفر را هموار می کند
رحلت پیامبر رحمت تسلیت باد