پیامک روز درختکاری

ای درخت
فرزند خورشید
زیر پایت نشست
پرنده ای روی شاخه تو
آهنگ خوبی خواند
اما شما . .
درختان مانند پرندگانی نیستند که در هنگام آتش گرفتن جنگل حرکت کنند!
درختان باقی می مانند، اما نمی توانند جنگل را نجات دهند. . .
مثل من می مانم اما نمی توانم تو را نجات دهم!
منو ببخش عشقم من پرنده نیستم!

مثل درخت باش
که در تهاجم پاییزی هر چیزی می دهد،
روح زندگی را برای خود نگه می دارد.

درخت با دل کاشته می شود نه با دست!
برای همه آرزوی قلب دارم…
24 اسفند، روز هدیه درختی به زمین پیر مبارک باد
دستان دل و جانتان سرشار از عشق باد

پیامبر اکرم (ص):
هر که درخت سرو را قطع کند خداوند او را با سر به آتش جهنم می اندازد.

پیامک روز درختکاری

پیامک روز درختکاری

پیامک روز درختکاری

درخت زیباست
استاد روی تخته سیاه
رنگی نزدیک به سفید
گفت درخت زیباست
و من فکر کردم که درخت را آویزان کردیم
روی جسد پوسیده اش، زیبایی فراموش شده اش را به یاد می آوریم…

پیامک روز درختکاری

چه چیزی می تواند زیباتر از درخت در ماه مارس باشد؟
بیداری شکوفا پس از شوکران مرگ
چه چیزی می تواند زیباتر از درخت در ماه مارس باشد؟
زیر پوشش رعد و برق و تبر
تگرگ
چه چیزی می تواند زیباتر از درخت در ماه مارس باشد؟
برهنگی و رهایی و تصویر بار و برگ..مجله ازدواج

گفتند: صحبت از درخت در عصر آتش و آهن جرم است!
اما من از درخت گفتم زیرا در نظر من هر درخت نشانه معجزه ای است که به آن شخص می گویند. . .
روز درختکاری مبارک

پیامک روز درختکاری

پیامک روز درختکاری , تبریک روز درختکاری

پیامک روز درختکاری

دلم برای تو مثل پای درخت شکسته است
من برای همیشه با درخت آشنا شدم
حال و هوای من در این شب تاریک گرفته است
بر نگاهم نشسته خدا خدای درخت است
روز درختکاری مبارک

درخت زمین است
و غلام دست او
با شکر
به سمت آسمان

پیامک روز درختکاری

پیامک روز درختکاری

درخت سرمایه انسانهای خوب است
درختی را که خدا فرموده بکار
این نعمت سایه دلپذیر بود
درختی بکارید که به نفع ما باشد
فی البهاء منصور مقدم
روز درختکاری را به دوستداران طبیعت تبریک می گویم

پیامک روز درختکاری

پیامک روز درختکاری

پیامک روز درختکاری

گفتند: صحبت از درخت در عصر آتش و آهن جرم است!
اما من از درخت گفتم زیرا در نظر من هر درخت نشانه معجزه ای است که به آن شخص می گویند. . .
روز درختکاری مبارک