پلیس: آموزش و آزمون گواهینامه رانندگی الکترونیکی خواهد شد

زارع در ادامه تغییرات ایجاد شده در زمینه صدور گواهینامه را مورد تاکید قرار داد و گفت: در گذشته آموزش رانندگان اجباری نبود و گواهینامه به صورت دستی صادر می شد، اما در حال حاضر مراحل صدور گواهینامه الکترونیکی است و افراد دارای سابقه الکترونیکی و رفتار خود هستند. در آن فایل ثبت شده و گواهینامه ها به صورت هوشمند صادر می شود. در حوزه خدمات صدور گواهینامه نیز در ۶ ماهه نخست امسال ۷ میلیون و ۵۸۹ هزار و ۵۵ خدمت توسط پلیس راهنمایی و رانندگی به مردم ارائه شده است.

زارع در ادامه با اشاره به اینکه خدمات پلیس راهنمایی و رانندگی هیچگاه تعطیل نیست و پلیس راهنمایی و رانندگی به صورت شبانه روزی به مردم خدمات ارائه می کند، گفت: در سال گذشته 61 میلیون و 645 هزار خدمت در 6 ماهه اول به مردم ارائه شده است. در سال جاری 39 میلیون خدمات توسط پلیس راهنمایی و رانندگی ارائه شده است.

زارع تصریح کرد: در زمینه شماره گذاری خودرو، جابجایی خودرو، تعویض پلاک، خودروهای نو روزانه 20 هزار سرویس توسط پلیس راهنمایی و رانندگی ارائه می شود که پلیس راهنمایی و رانندگی برای هر چه بیشتر خدمات خود، رویه های کامپیوتری شماره گذاری، جابجایی و تعویض را در نظر گرفته است. پلاک ها و در حال حاضر در شهرهای تهران، اصفهان، فارس، مشهد و کرج 80 درصد به صورت حضوری انجام می شود که در تلاش هستیم این خدمات را به کل کشور تعمیم دهیم.مجله ازدواج

معاینه گواهینامه رانندگی

سرهنگ محمدعلی زارع معاون فنی و مهندسی و خدمات راهنمایی و رانندگی فراجا از انجام خدمات پلیس راهور در زمینه آموزش، آزمایش و صدور انواع مجوزهای رانندگی به صورت الکترونیکی خبر داد.

وی گفت: خدمات پلیس راهنمایی و رانندگی در زمینه های مختلفی از جمله شماره گذاری خودرو، جابجایی خودرو، تعویض پلاک، خودروهای جدید شماره گذاری شده، پلاک برداری، آموزش راننده، صدور گواهینامه، طرح تصادف و … ارائه می شود.

سرهنگ محمدعلی زارع معاون فنی و مهندسی و خدمات راهنمایی و رانندگی فراجا در خصوص عملکرد و فعالیت های پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا گفت: در راستای هوشمندسازی خدمات پلیس راهنمایی و رانندگی، کل فرآیند آموزش رانندگی و آزمون تئوری رانندگی انجام می شود. در ایام کرونا آموزش های رانندگی حضوری بود و در آینده این آزمون ها تکمیل می شود و به جز آزمون عملی رانندگی، بقیه مراحل به صورت الکترونیکی انجام می شود.