پرداخت معوقات پرستاران و بهورزان به کجا ختم شد؟ • تصویر از مجله Life

این فعال صنفی در پایان گفت: مسئولان با بی توجهی به این خواسته ها اعتراضاتی را برانگیختند. از آنها می خواهیم که تصمیمات درستی بگیرند و به این درخواست های مشروع توجه کنند.مجله ازدواج

پرداخت معوقات پرستاران و پرسنل بهداشتی

محمدرضا سقائیان فرد (نماینده جمعی از بهورزان) گفت: مسئولان باید اعتراض مدعیان سلامت را جدی بگیرند. برآورده نشدن خواسته‌های مدافعان سلامت در سه سال گذشته اعتراضات را برانگیخته است.

سقائیان فرد ادامه داد: تعرفه های خدمات پرستاری 15 سال است که قانون بوده و در سال های اخیر با اصرار رهبری، مسئولان به فکر اجرای آن افتاده اند اما این قانون به گونه ای ناقص اجرا شده است که می تواند. پرستاران را راضی نمی کند

ایلانا نوشت: یک فعال صنفی سلامت گفت: پرداخت نشدن معوقات کارکنان اعم از حقوق، دستمزد و اضافه کار در برخی از دانشگاه های علوم پزشکی گاهی به بیش از یک سال رسیده است.

سقائیان فرد ادامه داد: پیش از این ایراداتی به ویژه از سوی سازمان برنامه و بودجه وجود داشت که این بودجه از محل درآمدهای دولت تامین نشود. بر اساس همین دیدگاه است که پیشنهاد خط اعتباری را از وزارت بهداشت پس گرفتند. در صورت موافقت وزارت بهداشت با تامین بودجه فوق العاده از محل درآمد خود، طبق تبصره 12 لایحه مالی، باید مجوز هیات وزیران یا سازمان برنامه و برنامه ریزی، بودجه یا مجلس اخذ شود. که هیچ کدام چنین مجوزی به وزارت بهداشت نداده اند. البته وزارت بهداشت می تواند برای اخذ مجوز به تلاش خود ادامه دهد.

وی گفت: همچنین عدم پرداخت معوقات کارکنان اعم از حقوق، دستمزد و اضافه کار در برخی از دانشگاه های علوم پزشکی گاهی به بیش از یک سال هم رسیده است. گرچه بالا بودن نرخ تورم و عدم پرداخت به موقع حقوق ها باعث کاهش ارزش این حقوق معوق شده و تاثیر چندانی بر معیشت بهورزان ندارد، اما همچنان به درخواست برخی از بهورزان است.

این کارگر صنفی با اشاره به عدم پرداخت حق بیمه ویژه پرسنل بهداشتی گفت: این مطالبه نیز طی سه سال گذشته برای تمامی پرسنل بهداشتی پیگیری شده است اما با وجود وعده های فراوان هنوز رفع نشده است. ما هنوز به یک راه حل فوق العاده خاص امیدواریم. دو راه برای دریافت نرخ وجود دارد. ابتدا این درخواست توسط وزارت بهداشت در هیات وزیران مطرح و تصویب شود. راه دوم این است که نمایندگان بر اساس مواد 55 و 91 آیین نامه داخلی مجلس طرحی را تهیه و با دو سوم آرا تصویب کنند.

وی افزود: در این دو هفته پس از تعطیلات عید، پرستاران نسبت به اعمال نشدن تعرفه خدمات پرستاری در شهرهای اراک، بابل، مشهد، قزوین و… اعتراض کردند که نشان از انتقادات فعالان صنفی در این زمینه داشت. .

هزینه خدمات پرستاری

محمدرضا سقائیان، کارشناس صنفی سلامت گفت: همچنین عدم پرداخت معوقات کارکنان اعم از حقوق، دستمزد و اضافه کار در برخی از دانشگاه‌های علوم پزشکی گاهی به بیش از یک سال رسیده است. گرچه بالا بودن نرخ تورم و عدم پرداخت به موقع حقوق ها باعث کاهش ارزش این حقوق معوق شده و تاثیر چندانی بر معیشت بهورزان ندارد، اما همچنان به درخواست برخی از بهورزان است.