پرداخت حقوق شهریور ماه بازنشستگان ارتش (بدون افزایش حقوق) • تصویر از مجله زندگی

به گفته آنها تعداد زیادی از مستمری بگیران در کشور کمتر از شش میلیون تومان درآمد ماهانه دارند در حالی که هزینه زندگی از ده میلیون تومان نیز فراتر رفته است.مجله ازدواج

مستمری بگیران لشگری می گویند: از بیست و ششم ماه هر ماه فیش های حقوقی در سامانه ساتا قابل مشاهده و دریافت بود اما این بار تا آخرین ساعات روز 8 مرداد ماه همیشه فیش حقوقی بازنشستگان لشگری آگوست در سیستم بارگذاری نشده است.

مستمری بگیران صندوق لشگری درباره مستمری پرداختی می گویند: حقوق شهریور ماه گذشته به اندازه یک ماه گذشته پرداخت شد. طرح سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی کشور برای افزایش حقوق مستمری بگیران لشگری در شهریور اجرا نشد؛ هیچ افزایش حقوقی برای ما اعمال نشده است.

پرداخت حقوق بازنشستگان لشگری

مستمری بگیران لشگری در تماس با خبرنگار ایلنا از پرداخت حقوق مرداد ماه به وی اطلاع دادند. اتفاقا مستمری مرداد ماه بازنشستگان لشگری از شب گذشته آغاز شد. این در حالی است که فیش حقوقی بازنشستگان مردادماه تنها در آخرین لحظه صادر شد.

بازنشستگان نیروهای مسلح در عین حال منتظر اجرای تناسب هستند و گفتند: تناسب مستمری بگیران و مستمری بگیران صندوق لشگری قرار بود از فروردین ماه اجرایی شود اما تا پایان هنوز خبری از این اجرا نیست. . ماه سپتامبر


دیشب حقوق مرداد ماه مستمری بگیران لشگری پرداخت شد.

پرداخت مستمری شهریور ماه به نیروهای مسلح بازنشسته

گزارش تصویر پایگاه خبری زندگی مستمری مستمری بگیران نیروهای مسلح شهریور دیشب دیر پرداخت شد; این سپرده گذاری از طریق بانک های سپه و تجارت انجام شده است.

تعدادی از مستمری بگیران کم درآمد لشگری از جمله بازماندگان زن با اشاره به اظهارات اخیر مسئولان دولتی و طرح سازمان امور استخدامی می گویند: امیدواریم در این طرح بیشتر به فکر کم درآمد و پایین بودن حقوق بازنشستگی باشند. مسئولان قول دادند از شهریور ماه حقوق بازنشستگان ارتش و روستاها افزایش می یابد; انتظار داریم مستمری ما که زیر شش میلیون تومان است افزایش پیدا کند.