پرداخت اقساطی برای تنظیم رتبه بندی معلم • تصویر از مجله زندگی

رضا فیضی نژاد در تشریح وضعیت بدهی های آموزش و پرورش به صندوق بازنشستگی کشوری در پی معرفی رتبه بندی معلمان، گفت: قطعا مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری و معاون وزیر آموزش و پرورش در این هفته پیگیر هستند تا بتوانند معلمان را اجرایی کنند. با تسویه نمرات نمره می دهد.
بر اساس گزارش استراتژی معاصر؛ وی با بیان اینکه در سال گذشته 51 هزار نیروی آموزش و پرورش بازنشسته و مشمول پذیره نویسی هستند، گفت: امسال 80 هزار نفر از کارکنان آموزش و پرورش نیز بازنشسته می شوند.

فیضی نژاد در پاسخ به این سوال که میزان بدهی چقدر است تحصیلات چقدر برای اجرای ارزشیابی معلمان برآورد شده است؟ وی تصریح کرد: مبلغ در حال محاسبه است، زیرا مبلغ به طور کلی پرداخت شده و شامل کسورات کارمند، کارفرما و تامینی است که تفکیک نشده و طرح صندوق بازنشستگی کشوری تا پایان سال جاری است. هفته سال با جلساتی که در سازمان است و برنامه و بودجه معتبر تلقی می شود، این کار باید اجرا شود.

پرداخت 1401 مابه التفاوت حقوق معلمان

به گفته معاون امور فنی و بیمه ای صندوق بازنشستگی کشوریآموزش و پرورش 1400 رقم برای معرفی رتبه بندی معلمان در نیمه دوم سال 2018 پرداخت نکرده است که محاسبات آن در دست بررسی است. قطعا مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری و معاونت آموزشی وزارت آموزش و پرورش در این هفته تلاش زیادی می کنند تا تبصره های معلمان با تسویه حساب ها اجرایی شود.

وی در خصوص پرداخت مابه التفاوت حقوق سال 1401 معلمان با اجرای طبقه بندی فرهنگیان گفت: به دلیل اینکه ارقام مربوط به کسورات سنجش از آبان ماه سال 1401 علی الحساب پرداخت شد، بنابراین در سال 1400 عملا آموزش و پرورش حقوق بازنشستگان و کارگران را پرداخت نکرد. اینها (واریز بخشی از مطالبات ناشی از تشکیل طبقه بندی فرهنگیان) در مهر و آبان 1401 پرداخت شده و کسورات وی نیز به عنوان ودیعه پرداخت شده است که باید چک شود. در نهایت به محض تامین اعتبار، رتبه بندی برای بازنشستگان 1400، 1401 و 1402 اعمال خواهد شد.

آموزش و پرورش هیچ مبلغی به صندوق ایجاد رتبه بندی 1400 فرهنگیان بازنشسته کمک نکرده است.

معاون فنی و امور بیمه ای صندوق بازنشستگی کشوری همچنین با اشاره به اینکه پیش بینی می شود بیش از 80 هزار نفر از کارکنان آموزش و پرورش در سال 1402 بازنشسته شوند، اعلام کرد: پیگیری می کنیم تا موضوع طبقه بندی در پرداخت مستمری به این افراد اعمال شود. افراد .مجله ازدواج فیضی نژاد با اشاره به میزان بدهی آموزش و پرورش به صندوق بازنشستگی کشوری: اجرای ارزشیابی معلمان وی گفت: ستاری فرد معاون وزیر آموزش و پرورش در خصوص 1400 کسور بازنشستگی نیمسال دوم و ابلاغ طبقه بندی مستمری بگیران 1401 دو جلسه در صندوق بازنشستگی کشوری برگزار کرد.

ایجاد رتبه بندی دانشگاهیان بازنشسته در سال 1400

رتبه بندی معلم