و آمارهایی درباره آن

باید پرسید چرا زنان حق حضانت فرزندشان را بعد از هفت سالگی ندارند و یا ممکن است حتی حق اشتغالشان را از دست بدهند؟ قانون باید برای زنان و مردان به شکل برابر اعمال شود. این وکیل دادگستری با بیان اینکه موضوع با هم بودگی از چند سال پیش مطرح شده است، افزود: زنان اولین قربانیان و کودکان قربانیان بعدی این شیوه زندگی هستند. این نماینده مجلس با بیان اینکه احتمالا از نگاه این افراد انتخاب این شیوه زندگی عواید بیشتری نسبت به مضرات آن برایشان دارد تصریح کرد: به نظر میرسد آنها ترجیح میدهند به این شیوه در کنار یکدیگر باشند و مباحث اقتصادی برای این گروه بسیار پر رنگ است. وی با بیان اینکه مسئله نفقه در قانون سال ۹۲ حمایت از خانواده مطرح شده است تصریح کرد: به نظر میرسد بر اساس وحدت رویهای که در دیوان عالی کشور مطرح شده است اگرچه موضوع «نفقه» به این کودکان در سکوت به سر میبرد اما میتوان پرداخت آن را در نظر گرفت. به همین دلیل از سال ۷۶ این نگاه تغییر کرد و دیوان عالی کشور در این حوزه وحدت رویهای ایجاد کرد به طوریکه تکلیف پرداخت نفقه و حضانت بر عهده پدر گذاشته شد اما با این وجود فرزند چنین ازدواجی از ارث محروم است.

هنگامی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در رابطه با مجله خبری wedlockmag وب سایت خود باشید.

همچنین بحث ولایت و سرپرستی و تعلیم و تربیت او نیز به چالش کشیده میشود. ازدواج سفید یک خانواده حبابی است و فکر میکنم مسئله گرایش به این نوع زندگی تنها اقتصادی نیست، بلکه نوعی فرهنگ است که به کشور ما هجوم آورده است. سلحشور با بیان اینکه از دیدگاه جامعه شناسی شاهد روند افزایشی این نوع زندگی در جامعه هستیم، تصریح کرد: کشورهایی که این شیوه زندگی در آنها رونق بیشتری داشته است عمدتا اروپایی بودهاند اما در بین آنها چند کشور متعلق به شوروی سابق نیز دیده میشود. به گزارش ایسنا، در بخش دیگری از این نشست سارا باقری وکیل دادگستری و عضو کمیته حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان با اشاره به مشکلات دریافت شناسنامه کودکان حاصل از ازدواج سفید اظهار کرد: در صورتی که در بیمارستان زنی ازدواجش در شناسنامه ثبت نشده باشد گواهی ولادت برای فرزندش صادر نمیشود و بیمارستانها از صدور این گواهی امتناع میکنند. در مصر و شهرهای اسکندریه و قاهره این کشور نیز با وجود مجازات دو سال حبس، با روند رو به رشد این شیوه زندگی روبرو هستند. این وکیل دادگستری با بیان اینکه با وجود چارچوبهایی نظیر مهریه یا شرایط ضمن عقد باز هم زندگی زناشویی پایدار نیست و ممکن است مردان زن و فرزندشان را ترک کنند، افزود: این سوال مطرح است که چطور میشود زنان در چارچوب ازدواج سفید همچنان اعتماد داشته باشند؟

چرا زنان باید همزمان با ازدواج حق خروج از کشور و یا حق طلاق نداشته باشند؟ احمدی، در ادامه فشارهای روانی و استرس ناشی از پنهانماندن رابطه و غیر قانونی بودن این شیوه زندگی را از دیگر پیامدهایی خواند که از سوی افراد مورد پژوهش عنوان شده و گفت: رنگباختن کلیشههای جنسیتی، استقبال جوانان طبقه متوسط، عدم پیگیری قانونی در صورت بروز خشونت، تولد کودکان بیهویت، تک سرپرستی و سقط جنین، تنگ شدن حلقه انتخاب افراد برای ازدواج و کاهش نرخ ازدواج و بار روانی ناشی از از دست دادن باکرگی برای زنان از دیگر پیامدهای این نوع ازدواج بوده است. همچنین کودکان حاصل از این نوع ازدواجها خیلی کمتر مورد توجه قرار میگیرند. همچنین ۵۲ درصد از آنها که بیش از ۴۰ درصد زنان بودند امید داشتند که ازدواج سفید آنها در آینده به ازدواج رسمی ختم شود؛ این در حالیست که ۴۷ درصد که عمدتا مردان بودند قصد نداشتند تا در آینده ازدواج رسمی داشته باشند. همچنین ۶۲ درصد آنها دارای «تحصیلات» کاردانی و کارشناسی بودند و ۲۳ درصد در مقطع ارشد و دکتری تحصیل میکردند؛ این در حالیست که مهمترین «شیوه آشنایی» که از سوی این افراد ذکر شده بود، گروه دوستان و دانشجویی، همکاری در محل اشتغال و فضای مجازی بوده است.

مهمترین دلیلی که این افراد در مورد روی آوردن به این ازدواج ذکر میکردند نیز عدم اعتقاد به ازدواج رسمی، آزادی انتخاب و حق بر بدن، عدم امنیت شغلی و درآمد کافی، آشنایی بیشتر و عدم اعتماد بوده است. برای ۸۸ درصد از این افراد مسئله بکارت اهمیت نداشته و تنها برای ۱۱ درصد از آنها اعتقاد به این مسئله وجود داشت. مهمترین شیوه آشنایی که از سوی این افراد ذکر شده بود، گروه دوستان و دانشجویی، همکاری در محل اشتغال و فضای مجازی بوده است. این پژوهشگر در ادامه با اشاره به پیامدهای ازدواج سفید اظهار کرد: رنگباختن کلیشههای جنسیتی، آزادی انتخاب بر بدن و روابط جنسی، سرد شدن نسبت به ازدواج رسمی، طرد اجتماعی و ترس از پیگرد قانونی پیامدهایی بودند که از سوی افراد مورد بررسی عنوان شده بودند. این روش آنقدر در این کشورها رواج پیدا کرده که قوانین حقوقی مشابه با ازدواجهای رسمی برای آنها وضع شده مجله خبری wedlockmag است. وی با بیان اینکه اگرچه بر اساس تحقیق اخیر منتشر شده بیشتر افرادی که تمایل به ازدواج سفید دارند تحصیلکرده هستند، افزود: این درحالیست که در طبقات پایین نیز این مساله تا حد زیادی دیده میشود. ۶۲ درصد آنها دارای تحصیلات کاردانی و کارشناسی بودند و ۲۳ درصد آنها در مقطع ارشد و دکتری تحصیل میکردند.