ویدئوی نحوه بافتن دستکش بدون انگشت دخترانه با قلاب • تصویر از مجله زندگی

3 زنجیره و دو پایه بلند در آنجا ببافید.

به زنجیره سوم وصل کنید و نخ را ببرید.

در فضاهای تک زنجیره ای (3 بخیه بلند و یک زنجیر) ببافید.

رنگ سوم را به یکی از فاصله های دو زنجیره بین پاها وصل کنید.

دوباره قلاب را از نخ جدا کنید.

سمت سوم الگو را ببافید.

ردیف 5 از دستکش

بافت پلاک دستکش بافتنی

دستکش های بدون انگشت یکی از اکسسوری های مورد علاقه خانم ها به خصوص دختران جوان است. در این مقاله روش بافت دستکش بدون انگشت قلاب بافی سه الگوی زیبا و ساده را به شما آموزش می دهیم. هر سه طرح با مقدار کمی کاموا بافته می شود و می توانید از تکه های کوچک نخ موجود در منزل استفاده کنید.

آموزش بافت دستکش دخترانه بدون انگشت با قلاب قلاب بافی

نخ را از فضای تک زنجیره الگوی اول بردارید و ببندید.

الگوی اول کاملا بافته شده و در رج آخر الگوی دوم اتصال به الگوی اول انجام می شود.

بافت الگوی اول

3 بار (3 قلاب بافی دوتایی و یک زنجیر) ببافید.

یک زنجیر، 3 بخیه بلند در آنجا ببافید.

برای بافت این دستکش فانتزی ابتدا دو طرح مربع کلاسیک می بافیم که به آن نقش مادربزرگ نیز می گویند.

3 مرتبه {در فاصله یک زنجیره 3 دانه بلند و یک زنجیره ببافید و در فاصله دو زنجیره (3 دانه بلند، 2 زنجیره و 3 دانه بلند) یک زنجیره ببافید.

به زنجیره سوم وصل کنید و نخ را ببرید.

یکی از گوشه های الگوی اول فضای دو زنجیر را بردارید و درست کنید.

2 زنجیره اضافه کنید و 3 بخیه بلند و یک زنجیر در آنجا ببافید.

به زنجیره سوم بچسبانید و کاموا را ببرید.

بافت الگوی دوم

زنجیر بزنید و زنجیره سوم را در ابتدای رج ببندید.

در فاصله دو زنجیره بعدی 3 دانه بلند و یک زنجیره ببافید.

به زنجیره سوم وصل کنید و نخ را ببرید.

ضلع چهارم را به همراه بافت به الگوی اول وصل کنید.

کشباف شست

مچ بافتنی

در فضای دو زنجیره بعدی 3 کوک بلند و یک زنجیر ببافید.

ردیف 2

شکاف خروج انگشت شست اکنون ایجاد شده است.

3 زنجیره و دو پایه بلند در آنجا ببافید.

دوباره قلاب را از نخ جدا کنید.

ردیف 5

3 مرتبه {در فاصله های تک تار (3 پایه بلند و یک تار) ببافید و در دو پایه (3 پایه بلند، 2 پایه و 3 پایه بلند) ببافید، یک تار بزنید.}

تا انتهای رج ببافید (پایه کوتاه برجسته در پشت و یک پایه بلند برجسته در جلو).

بافتنی انگشت شست و همچنین پنجه را ببافید.

یک پایه بلند روی پایه بلند ببافید.

بافتن دستکش با قلاب را یاد بگیرید

دستکش بافتنی

ردیف 1

نخ را از فضای تک زنجیره الگوی اول بردارید و ببندید.

بافتن دستکش با طرح را یاد بگیرید

دستکش بافتنی

3 زنجیره و دو پایه بلند در آنجا ببافید.

بعد از یک رج پایه بلند، یک رج جوراب ساق بلند بافتم.

یک زنجیر، 3 بخیه بلند در آنجا ببافید.

3 زنجیره و دو پایه بلند در آنجا ببافید.

شما در مجموع 32 پای بلند خواهید داشت.

یک زنجیره و یک پایه بلند که از جلو در اطراف 3 زنجیره رج قبل بیرون زده است ببافید.

ردیف 3 دستکش

نحوه بافتن دستکش قلاب بافی

در فضای دو زنجیره ای که رج را شروع کردید، 3 کوک بلند و دو زنجیره ببافید.

دو بار ببافید (در فضای زنجیره بعدی 3 بخیه بلند، یک زنجیر).

قلاب را از نخ جدا کنید.

3 زنجیره و دو پایه بلند در آنجا ببافید.

در گوشه، 3 پایه بلند و یک زنجیر بافته را به الگوی اول وصل کنید.

رنگ دوم را به یکی از زنجیرهای بین پاها وصل کنید.

رنگ اول را به یکی از فاصله های دو زنجیره بین پاها وصل کنید.

رنگ دوم را به یکی از فاصله های دو زنجیره بین پاها وصل کنید.

3 مرتبه {در فاصله های تک تار (3 پایه بلند و یک تار) ببافید و در دو پایه (3 پایه بلند، 2 پایه و 3 پایه بلند) ببافید، یک تار بزنید.}

به زنجیره سوم وصل کنید.

رج های 1 تا 4 را به عنوان اولین الگو ببافید.

برای پایه بلند اول می توانید 3 زنجیره ببافید.

حالا قلاب را از نخ جدا کنید.

در صورت تمایل، مچ دست را بیشتر ببافید.

آموزش بافتن دستکش با قلاب

2 زنجیره اضافه کنید و 3 بخیه بلند و یک زنجیر در آنجا ببافید.

در دایره جادویی 3 زنجیره، 2 پایه بلند و 1 زنجیره ببافید.

در گوشه های الگو یک پایه بلند ببافید.

ردیف 4

نحوه بافتن دستکش قلاب بافی

2 زنجیره اضافه کنید و 3 بخیه بلند و یک زنجیر در آنجا ببافید.

یک رج پایه بلند و 6 رج بافتنی مانند دو بافت قبلی ببافید.

کت را به گوشه بعدی ببندید.

یک ردیف دیگر از کوک جوراب ساق بلند ببافید.

بافتن دستکش را یاد بگیرید

آموزش بافت دستکش بدون انگشت با طرح 4 گوش

رنگ دوم را به یکی از فاصله های دو زنجیره بین پایه ها وصل کنید.

در فضای زنجیره بعدی 3 کوک بلند ببافید.

کاموا را از فضای دو زنجیره در گوشه طرح اول بردارید و ببندید.

3 مرتبه {در فضای زنجیره بعدی (3 دانه بلند، 2 زنجیره و 3 دانه بلند) ببافید، زنجیره بزنید.}

نخ های اضافی حلقه جادویی و انتهای کار را با سوزن یا با قلاب در پارچه مخفی کنید.

آموزش تصویری بافت دستکش قلاب بافی بدون انگشت

آموزش تصویری بافت دستکش قلاب بافی بدون انگشت – الگوی شماره 2

آموزش تصویری بافت دستکش قلاب بافی بدون انگشت – الگوی شماره 3مجله ازدواج

به زنجیره سوم بچسبانید و کاموا را ببرید.