ویدئوی نحوه بافتن دستکش بدون انگشت دخترانه با قلاب • تصویر از مجله زندگی


دستکش های بدون انگشت یکی از اکسسوری های مورد علاقه خانم ها به خصوص دختران جوان است. در این مقاله روش بافت دستکش بدون انگشت قلاب بافی سه الگوی زیبا و ساده را به شما آموزش می دهیم. هر سه طرح با مقدار کمی کاموا بافته می شود و می توانید از تکه های کوچک نخ موجود در منزل استفاده کنید.

آموزش بافت دستکش دخترانه بدون انگشت با قلاب قلاب بافی

بافتن دستکش را یاد بگیرید

آموزش بافت دستکش بدون انگشت با طرح 4 گوش

برای بافت این دستکش فانتزی ابتدا دو طرح مربع کلاسیک می بافیم که به آن نقش مادربزرگ نیز می گویند.

الگوی اول کاملا بافته شده و در رج آخر الگوی دوم اتصال به الگوی اول انجام می شود.

بافت الگوی اول

ردیف 1

در دایره جادویی 3 زنجیره، 2 پایه بلند و 1 زنجیره ببافید.

3 بار (3 قلاب بافی دوتایی و یک زنجیر) ببافید.

به زنجیره سوم وصل کنید و نخ را ببرید.

نخ های اضافی حلقه جادویی و انتهای کار را با سوزن یا با قلاب در پارچه مخفی کنید.

ردیف 2

رنگ دوم را به یکی از زنجیرهای بین پاها وصل کنید.

3 زنجیره و دو پایه بلند در آنجا ببافید.

2 زنجیره اضافه کنید و 3 بخیه بلند و یک زنجیر در آنجا ببافید.

3 مرتبه {در فضای زنجیره بعدی (3 دانه بلند، 2 زنجیره و 3 دانه بلند) ببافید، زنجیره بزنید.}

به زنجیره سوم وصل کنید و نخ را ببرید.

ردیف 3 دستکش

رنگ سوم را به یکی از فاصله های دو زنجیره بین پاها وصل کنید.

3 زنجیره و دو پایه بلند در آنجا ببافید.

2 زنجیره اضافه کنید و 3 بخیه بلند و یک زنجیر در آنجا ببافید.

3 مرتبه {در فاصله یک زنجیره 3 دانه بلند و یک زنجیره ببافید و در فاصله دو زنجیره (3 دانه بلند، 2 زنجیره و 3 دانه بلند) یک زنجیره ببافید.

به زنجیره سوم بچسبانید و کاموا را ببرید.

بافتن دستکش با طرح را یاد بگیرید

ردیف 4

رنگ اول را به یکی از فاصله های دو زنجیره بین پاها وصل کنید.

3 زنجیره و دو پایه بلند در آنجا ببافید.

2 زنجیره اضافه کنید و 3 بخیه بلند و یک زنجیر در آنجا ببافید.

3 مرتبه {در فاصله های تک تار (3 پایه بلند و یک تار) ببافید و در دو پایه (3 پایه بلند، 2 پایه و 3 پایه بلند) ببافید، یک تار بزنید.}

به زنجیره سوم وصل کنید و نخ را ببرید.

نحوه بافتن دستکش قلاب بافی

ردیف 5

رنگ دوم را به یکی از فاصله های دو زنجیره بین پایه ها وصل کنید.

3 زنجیره و دو پایه بلند در آنجا ببافید.

3 مرتبه {در فاصله های تک تار (3 پایه بلند و یک تار) ببافید و در دو پایه (3 پایه بلند، 2 پایه و 3 پایه بلند) ببافید، یک تار بزنید.}

در فضای دو زنجیره ای که رج را شروع کردید، 3 کوک بلند و دو زنجیره ببافید.

به زنجیره سوم بچسبانید و کاموا را ببرید.

بافت الگوی دوم

رج های 1 تا 4 را به عنوان اولین الگو ببافید.

ردیف 5 از دستکش

رنگ دوم را به یکی از فاصله های دو زنجیره بین پاها وصل کنید.

3 زنجیره و دو پایه بلند در آنجا ببافید.

در فضاهای تک زنجیره ای (3 بخیه بلند و یک زنجیر) ببافید.

در فضای دو زنجیره بعدی 3 کوک بلند و یک زنجیر ببافید.

آموزش بافتن دستکش با قلاب

حالا قلاب را از نخ جدا کنید.

یکی از گوشه های الگوی اول فضای دو زنجیر را بردارید و درست کنید.

یک زنجیر، 3 بخیه بلند در آنجا ببافید.

نحوه بافتن دستکش قلاب بافی

دوباره قلاب را از نخ جدا کنید.

نخ را از فضای تک زنجیره الگوی اول بردارید و ببندید.

در فضای زنجیره بعدی 3 کوک بلند ببافید.

دوباره قلاب را از نخ جدا کنید.

نخ را از فضای تک زنجیره الگوی اول بردارید و ببندید.

دو بار ببافید (در فضای زنجیره بعدی 3 بخیه بلند، یک زنجیر).

در فاصله دو زنجیره بعدی 3 دانه بلند و یک زنجیره ببافید.

قلاب را از نخ جدا کنید.

کاموا را از فضای دو زنجیره در گوشه طرح اول بردارید و ببندید.

یک زنجیر، 3 بخیه بلند در آنجا ببافید.

شکاف خروج انگشت شست اکنون ایجاد شده است.

دستکش بافتنی

سمت سوم الگو را ببافید.

کت را به گوشه بعدی ببندید.

ضلع چهارم را به همراه بافت به الگوی اول وصل کنید.

در گوشه، 3 پایه بلند و یک زنجیر بافته را به الگوی اول وصل کنید.

زنجیر بزنید و زنجیره سوم را در ابتدای رج ببندید.

بافتن دستکش با قلاب را یاد بگیرید

دستکش بافتنی

یک پایه بلند روی پایه بلند ببافید.

برای پایه بلند اول می توانید 3 زنجیره ببافید.

در گوشه های الگو یک پایه بلند ببافید.

شما در مجموع 32 پای بلند خواهید داشت.

به زنجیره سوم وصل کنید.

یک زنجیره و یک پایه بلند که از جلو در اطراف 3 زنجیره رج قبل بیرون زده است ببافید.

تا انتهای رج ببافید (پایه کوتاه برجسته در پشت و یک پایه بلند برجسته در جلو).

یک ردیف دیگر از کوک جوراب ساق بلند ببافید.

بافت پلاک دستکش بافتنی

بافتنی انگشت شست و همچنین پنجه را ببافید.

بعد از یک رج پایه بلند، یک رج جوراب ساق بلند بافتم.

کشباف شست

مچ بافتنی

یک رج پایه بلند و 6 رج بافتنی مانند دو بافت قبلی ببافید.

در صورت تمایل، مچ دست را بیشتر ببافید.

آموزش تصویری بافت دستکش قلاب بافی بدون انگشت

آموزش تصویری بافت دستکش قلاب بافی بدون انگشت – الگوی شماره 2

آموزش تصویری بافت دستکش قلاب بافی بدون انگشت – الگوی شماره 3مجله ازدواج