واگذاری زمین به مردم جهت ساخت مسکن، رئیس‌جمهور دستور داد • مجله تصویر زندگی

بر اساس ماده ۷ قانون جهش تولید مسکن وزارت راه و شهرسازی موظف است برای اجرای برنامه‌های حمایتی نسبت به واگذاری اراضی مورد نیاز ساخت مسکن به صورت یک عقد اجاره ۹۹ ساله اقدام نماید.

این دستور حجت‌الاسلام رئیسی در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن است.

حجت‌الاسلام رئیسی به وزارت راه و شهرسازی دستور داد تا هم خانه بسازد و هم به مردم «زمین به شرط ساخت مسکن» واگذار کند.

پیش از این  رئیس جمهور در رقابت های انتخاباتی ریاست جمهوری پارسال وعده داده بود ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی را در چهارسال دولت خود پیگیری کند.

به گزارش ایلنا، رئیس‌جمهور به وزارت راه و شهرسازی دستور داد علاوه بر ساخت مسکن، به مردم «زمین به شرط ساخت مسکن» واگذار شود تا خودشان با ساخت مسکن در فرایند تولید مسکن در کشور مشارکت کنند و از مسئولان وزارت راه و شهرسازی خواست که در محل طرح های عمرانی روزشمار نصب شود تا مردم بر روند اجرای این پروژه ها نظارت کنند.

حجت‌الاسلام رئیسی در ادامه کار بر این وعده خود تاکید کرده و گفته بود: وعده ساخت یک میلیون مسکن حتما اجرا خواهد شد، با وجود این که حتی ساخت یک میلیون مسکن در سال هم کم است.‌منبع

حجت‌الاسلام رئیسی با دستگاه های دولتی نیز اتمام حجت کرد و متذکر شد این دستگاه ها فقط تا پایان شهریور ماه فرصت دارند اراضی در اختیار خود را برای تولید مسکن واگذار کنند.

رئیس‌جمهور هشدار داد در صورتی که دستگاهی حاضر نشود زمین های خود را به منظور ساخت مسکن برای مردم اختصاص دهد، مالکیت همه این اراضی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران سند خواهد خورد.

عقد اجاره برای سال اول حداکثر معادل بیست درصد قیمت منطقه‌ای زمین مسکونی متناسب با قدرالسهم هر متقاضی در همان سال یا یک درصد ارزش کارشناسی روز زمین در ابتدای سال واگذاری (هرکدام کمتر باشد) تعیین می‌گردد و این رقم برای سال‌های آینده تا ۹۹ سال، سالانه به میزان پانزده درصد افزایش می‌یابد.

دستور رئیس‌جمهور برای واگذاری زمین به مردم جهت ساخت مسکن