وام مسکن مجردها اعلام شد • تصویر از مجله زندگی

برای مشاهده قیمت اوراق مسکن و محاسبه قیمت دقیق وام دریافت کنید اقامت یک نفره در دیدنمجله ازدواج

براساس آخرین قیمت ها، افراد مجرد ساکن تهران برای خرید اوراق مسکن بیش از 70 میلیون تومان و افراد مجرد مراکز استان ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر باید بیش از 40 میلیون تومان بپردازند.
به گزارش خبرگزاری برنا؛ مجردان ساکن تهران می توانند تا 280 میلیون تومان با احتساب 200 میلیون تومان دریافت کنند. وام مسکن و 80 میلیون تومان وام پرداخت می شود; بنابراین برای دریافت وام 200 میلیون تومانی به 400 برگه نیاز دارید مسکن بخرید که قیمت تمام شده این تعداد کاغذ 50 میلیون و 520 هزار تومان با نرخ 126 هزار و 300 تومان خواهد بود.

همچنین با در نظر گرفتن 80 میلیون تومان آماده که برای آن باید 160 برگ به مبلغ 20 میلیون و 208 هزار تومان بخرند، کل هزینه خرید روزنامه ها به 70 میلیون و 728 هزار تومان می رسد.