وام عروسی در سال 1402 چقدر است • مجله ازدواج

یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: با تصویب اعضا برای زوجه تا 23 سال و زوج تا 25 سال به مبلغ 200 میلیون تومان (مجموع 400 میلیون تومان) وام و وام عروسی افراد دیگری نیز برای هر زوج به مبلغ 150 میلیون تومان (در مجموع 300 میلیون تومان) تایید شدند.
تسنیم: حسین گودرزی عضو کمیسیون اجتماعی شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم ، ضمن تشریح پیشنهادات و مصوبات اعضای کمیسیون متبوع خود در خصوص لایحه قانون مالی 1402، اظهار داشت: : اعضای کمیسیون اجتماعی برای بررسی جزئیات پیش نویس قانون مالی برای افزایش وام عروسی آنها داشتند.

مبلغ وام عروسی 1402 می باشد

وی افزود: با تصویب اعضا، برای هر کدام وام برای همسران تا 23 سال و شوهران تا 25 سال به مبلغ 200 میلیون تومان (در مجموع 400 میلیون تومان) و وام ازدواج برای سایر افراد نیز تصویب شد. زوج به مبلغ 150 میلیون تومان (مجموع 300 میلیون تومان).

گودرزی بیان کرد: با توجه به افزایش تورم و افزایش قیمت ملک، پیش بینی می شود وام عروسی در سال آینده افزایش یابد تا تورم و همچنین بخشی از هزینه های زوجین جبران شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: با توجه به شرایط اقتصادی و به منظور تشویق زوج های جوان به ازدواج، نیاز به افزایش وام ازدواج در سال آینده احساس می شود.

نماینده مردم دورود و ازنا گفت: این پیشنهاد و سایر پیشنهادات و مصوبات اعضای کمیسیون اجتماعی در حوزه تخصصی این کمیسیون در رابطه با بودجه سال 1402 به کمیسیون تلفیق ارائه می شود تا به قانون تبدیل شود. باید در جلسه علنی به تصویب مجمع و نمایندگان برسد و به تایید شورای نگهبان نیز برسد.

افزایش وام ازدواج در سال 1402

امسال هر زوج 120 میلیون تومان کمک هزینه ازدواج و متقاضیانی که سن ازدواج آنها زیر 25 سال برای زوجین و زیر 23 سال برای همسران باشد، 150 میلیون تومان وام ازدواج دریافت کردند.مجله ازدواج