وام صندوق بازنشستگی کشوری کرزاد الحسنه برای زائران اربعین • تصویر از مجله زندگی

وام قرض الحسنه از صندوق بازنشستگی کشوری برای بازنشستگان

اعطای تسهیلات وام به مستمری بگیران متقاضی زیارت اربعین

این اعتبار به دو صورت با بازپرداخت بیش از یک سال و کارمزد 4 درصد به متقاضیان ارائه می شود و بازپرداخت این تسهیلات یک ماه پس از پرداخت از حقوق بازنشستگان کسر می شود.

به گزارش ایرنا از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوریبه عنوان گسترش خدمات زیارتی Caisse Nationale de Retraite برای حضور بازنشستگان و کارکنان تحت پوشش این صندوق مراسم اربعین حسینی«ارائه تسهیلات 4 میلیون تومانی ویژه اربعین» به دیگر خدمات این صندوق شامل موکب، اسکان بازنشستگان و خانواده های آنان و برنامه های فرهنگی اضافه شد.

صندوق بازنشستگی کشوری برای حضور مستمری بگیران و بیمه شدگان این صندوق در مراسم اربعین حسینی 4 میلیون تومان تسهیلات اعطا می کند.

مستمری بگیران می توانند در صورت تمایل، امکان استفاده از سایر خدمات اربعین صندوق بازنشستگی کشوری را از طریق سامانه مربوطه درگاه خدمات الکترونیکی صندوق بازنشستگی کشوری به آدرس زیر درخواست کنند. sabasrm.ir اقدام بهمجله ازدواج

در حالت دوم بازنشستگان پس از سفر و حضور در مراسم اربعین حسینی، مدارک و مدارک اعم از مدارک ثبت نامی را در سامانه سماح و همچنین عکس گذرنامه با مهر خروج از محدوده های تعیین شده را در سامانه بارگذاری می کنند. که متعاقبا اعلام خواهد شد برای کمک مالی اقدام کنید.

بر این اساس در حالت اول مستمری بگیران می توانند به www.khatamtour.com شرکت در راهپیمایی عظیم اربعین حسینی؛ در این صورت 4 میلیون تومان اول از کل هزینه سفر کسر می شود و مابقی مبلغ باید توسط متقاضی به صورت نقدی به شرکت پرداخت شود.