وام، سپرده یا خرید خانه 200 میلیونی برای یک خانواده سه فرزند

می گوید: نامزدها وام دریافت کنید اگر سپرده مسکن به عنوان وثیقه همراه با سند باشد، اگر بخواهد به بانک اعطا شود باید از تسهیلات سپرده بهره مند شود؟

هیچ بانکی حق دریافت سند مالکیت برای پرداخت وام اجاره را ندارد

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: بانکی برای سهولت در پرداخت ودیعه اقامت حق درخواست ضامن و با سند منزل از متقاضیان را ندارد.
به گفته مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، در صورت یافتن اسناد مسکن متقاضیان وام و سپرده مسکن توسط بانک ها، طبق قانون و همچنین مصوبه دولت بلافاصله به آنها رسیدگی می شود. هيات مديره، بانك ها نبايد براي پرداخت اين تسهيلات كه نرخ سود آن 18 درصد است، ضامن يا تضمين دريافت كنند.

نمایندگان طی 9 روز گذشته و در 3 نوبت، 18 تبصره از لایحه مالی را بررسی کردند که در زیر مشروح یکی از مصوبات آنها را می خوانیم: وکلای ملت که امروز در جمع نمایندگان حاضر شده بودند با اکثریت آرا به بند 3 الف قانون اساسی رأی دادند. تبصره ماده 16 این لایحه موافق هستند.

نمایندگان در حین بررسی جزئیات لایحه تخصیص 1402 موافقت کردند که به خانواده های بدون مسکن که از ابتدای سال ۱۳۹۸ صاحب فرزند سوم به بالا می شوند، ۲۰۰ میلیون تومان وام، سپرده یا خرید یا ساخت مسکن پرداخت می شود.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم ، بررسی جزئیات لایحه مالی 1402 کشور در دستور کار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار دارد.

روز گذشته در فضای مجازی عنوان شد که بانک ها از متقاضیان سند مسکن می خواهند تسهیلات سپرده مسکن را پرداخت کنند که نارضایتی متقاضیان را در پی داشته است.مجله ازدواج