واریز عیدی بازنشستگان از صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر

وی ادامه داد: بازنشستگان صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر از محل سود سرمایه گذاری صندوق در چارچوب ضوابط و مقررات صندوق و بر اساس مصوبه اداره شورای محترم صندوق تامین مالی شدند.

مبلغ عیدی بازنشستگان

مدیرکل تکالیف قانونی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر ضمن آرزوی سلامتی برای دانش آموزان حادثه دیده در آتش سوزی مدرسه روستای شین آباد آذربایجان غربی و درودزن در استان فارس، افزود: 26 نفر از دانش آموزان حادثه دیده در روستای شین آباد و 8 دانش آموز حادثه دیده روستای درودزن نیز همزمان عیدی خود را پرداخت کردند . عیدی سایر بازنشستگان از صندوق به حساب آنها واریز شده است.

مبنای پرداخت عیدی بازنشستگان

مدیرکل تکالیف قانونی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر واریز عیدی مستمری بگیران این صندوق خبر دادند.
تسنیم: مصطفی شریعتی گفت: امروز سه شنبه 18 اسفند ماه سال 1401 به مناسبت عید سعید فطر یک هزار و 139 میلیارد ریال به حساب 165 هزار و 35 نفر از بازنشستگان صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر واریز شد.

واریز عیدی بازنشستگان

وی افزود: از مجموع 165 هزار و 35 مستمری بگیر مشمول عیدی، 83 هزار و 620 نفر مستمری فوت (بازماندگان فوت بیمه شده اصلی)، 45 هزار و 477 نفر مستمری بازنشستگی پیش از موعد، 26 هزار و 678 نفر مستمری سالمندی و 9 هزار و 260 نفر نیز بازنشسته هستند. به ناتوانی کامل

شریعتی گفت: کلیه مستمری بگیرانی که حکم بازنشستگی آنها تا تاریخ 13/6/1301 اجرا شده است مبلغ 7 میلیون ریال و مستمری بگیرانی که پس از تاریخ مذکور مشمول تعهدات مختلف از صندوق بوده اند 50 درصد مبلغ تعیین شده را دریافت کرده اند، لازم به ذکر است کلیه افراد کسانی که مشمول بهره مندی از تعهدات بلندمدت صندوق تا پایان سال 1401 هستند یا خواهند بود از مبلغ عیدی بهره مند می شوند.



مجله ازدواج