واردات خودروهای فرسوده به ایران آزاد می شود • تصویر از مجله لایف

روح الله عباسپور سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن شورای اسلامی با بیان اینکه در جلسه امروز پیشنهادات اعضای کمیسیون در خصوص لایحه مالی 1402 مورد بررسی قرار گرفت، گفت: نمایندگان پیشنهادات خود را در زمینه ارتباطات، معادن و صنعت ارائه کردند. و در یکی از پیشنهادات به وزارت صنعت، معدن و تجارت به این وزارتخانه اجازه داده شد ماشین دست دوم با عمر کمتر از 5 سال باید برای توسعه حمل و نقل، تنظیم بازار و کاهش مصرف سوخت وارد کشور شود.

مزایای واردات خودروهای دست دوم

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس از اعضای این کمیسیون خبر داد واردات خودرو موافقت کردند که در ایران کار کنند.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن شورای اسلامی در خصوص مزایای واردات خودروهای فرسوده گفت: روند واردات این خودروها نسبت به خودروهای نو به دلیل تولید از قبل کوتاهتر خواهد بود. ضمن اینکه قیمت این خودروها نسبت به خودروی جدید کمتر است و به همین دلیل باعث افزایش خودروهای وارداتی می شود.مجله ازدواج واردات خودروهای دست دوم