همچنین می توانید با شماره ۰۹۱۲۰۷۲۸۷۱۲ تماس بگیرید

در بسیاری از کشورهای جهان ازدواج پدیدهای آسان است که بسیاری از نیازهای اقتصادی آن پیش از ازدواج یک زوج فراهم میشود. اگر قرار است هر اتفاقی از جمله همین ازدواج برای بشر تبدیل به اسارت و قید و بند اجباری شود، باید شرایط آن را تغییر دهیم. هر چند در به وجود آمدن این پدیده، مسایل زیادی همانند مسایل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دخیل است، اما محور اصلی به وجود آمدن چنین پدیدههایی جستجوی افراد یک جامعه برای یافتن راهی جدید برای زندگی بهتر مجله خبری wedlockmag است. در ارتباطی که ازدواج سفید را در پی دارد، به همان اندازه که یک مرد میتواند پیشنهاد با هم بودن را بدهد، زن نیز چنین حقی دارد. موضوع اصلی این است که نسل جوان قصد جدی دارد که آزادانه بیندیشند و خودش فارغ از نگاه گذشتگان تصمیم بگیرد. باید به این موضوع باور داشته باشیم که هر کسی شیوه زندگی خاص خود را دارد که این شیوه بر اساس نیازها و امکانات فرد مورد نظر شکل میگیرد.

اگر کسی یا کسانی نتوانند این تغییرات را درک کنند و بخواهند افکار قدیمی و به عبارتی استبدادی خود را بر جامعه حاکم کنند، خیلی زود متوجه اشتباه خود میشوند. اینکه عدهای به دنبال بحثهای قدیمی باشند و مرتب بخواهند با چوب قدمت و اصالت، بر تداوم سنتها پافشاری کنند و مسایل مربوط به دنیای مدرن را با عنوانهایی همانند بدعتگذاری و فراموش کردن اصل و ریشه و دیگر اصطلاحات سرکوب کنند، خود را به دردسر میاندازند. ازدواج راهی است برای اینکه افراد به آرامش برسند و عشق به مفهوم واقعی کلمه را تجربه کنند، اما اگر ازدواج در دنیای ما یا در جامعه ایرانی تبدیل به یک رسم ناخوشایند یا آزاردهنده شده است باید برای آن فکری کنیم. نکته مهمی که باید به آن اعتراف کنیم این است که ایرانیهایی که در دهه ۷۰ به بعد در ایران متولد شدهاند، با افرادی که در دهه ۵۰ و ۶۰ متولد شدهاند، بسیار متفاوتند. درود بر شما که با حمایت خود و دعوت دیگران به مطالعه این مطلب و دیگر مطالبم، به من انگیزه می دهید. بسیاری از زوجهایِ ازدواج سفید شبها را کنار هم نمیمانند و هر کدام از مرد یا زن جوان به خانه پدری میرود که در این صورت خانه دیگر محور تمامی لحظههای زندگی آنها نیست و به همین خاطر میتوانند در زمینه انتخاب مسکن از فراغ بال بسیار بهتری برخوردار باشند.

ازدواج سفید یک نشانه است؛ نشانهای از این که جوانان ایرانی راهی دیگر برای رسیدن به خوشحالی و خوشبختی خود جستجو میکنند. ازدواج سفید این امکان را به زن و مرد جوان میدهد که پیش از برگزاری مراسم رسمی و اعلام همگانی با هم بودنشان، مسایل مختلف از جمله تفاهم، اشتراکهای جنسی، فرهنگ خانوادهها، مسایل مختلف مالی و حتی موضوع تعهد اخلاقی همدیگر را مورد آزمایش و بررسی قرار دهند. اینکه به خانه مادر داماد نزدیکتر باشد یا خانه مادر عروس، اینکه خانه مورد نظر درخور شخصیت و جایگاه اجتماعی عروس جوان باشد، اینکه خانه قدیمی ساز نباشد به خاطر اینکه تمامی وسایل عروس خانم نو است و بسیاری از مسایل دیگری که در ظاهر حاشیه است، اما در عمل زندگی یک زوج را تحت تاثیر قرار میدهد. جوانان که میخواهند وارد یک زندگی مشترک شوند از توان مالی و اجتماعی لازم برای آغاز یک ارتباط رسمی به شکل سنتی آن را ندارند. انتخاب همسر یکی از اساسیترین نیازهای بشر است که اگر در نحوه انجام آن دخالت صورت بگیرد، در جامعه مشکل و بحران ایجاد میشود. بلکه رود به نوعی این مانع را از سر راه خود بر میدارد یا آن را دور میزند. زمانی که این ارتباط داشت آرام آرام شکل میگرفت بسیاری سعی داشتند به شکلهای مختلف جلوی این ارتباط را بگیرند، اما این گروه خیلی زود متوجه شدند که این مسیر ناگزیر به راه خود ادامه میدهد و جامعه در حال تغییر است.

به طور کلی سالها است در کشور ما مردم برای اینکه بتوانند به شکلی که میخواهند زندگی کنند، بسیاری از کارهایشان را مخفیانه انجام دادهاند و پس از چند سال دولت سعی کرده است، به طریقی با مردم همراه شود. برای مراسم ازدواج هر دو کار میکنند و برنامهریزی انجام میدهد. جوانان امروز ایران از تردیدها گذشتهاند و تلاش پیگیری را انجام میدهند جامعه را به سمت مدرن گرایی سوق دهند. یکی از نکات بسیار مهم در ازدواجهای رسمی این است که حتی وقتی انتخاب اولیه زوج دور از قراردادهای رسمی و آداب و رسوم قدیمی صورت گرفته است، به این خاطر که زوج پیش از ازدواج رسمی نتوانستهاند، زندگی مشترک را تجربه کنند و همین موضوع باعث میشود که به اصطلاح وقتی زیر یک سقف میروند، به کمبودها، مشکلات و رفتارها و عادتهای نامناسب همدیگر پی ببرند که این موضوع گاه شرایط را بسیار دشوار میکند. یعنی این زوج قبل از اینکه مراسم رسمی داشته باشند، این که در چه خانهای زندگی کنند تعیین شده است و مدتی را در آنجا سپری کردهاند. این موضوع در تمامی سالهای زندگی زوجها یک مشکل بزرگ و بسیار جدی است. زمانی این مشکل فقط در شهرهای بزرگ یا پایتخت وجود داشت، اما اکنون حتی بسیاری از شهرهای کوچک نیز درگیر این موضوع شدهاند.

اگر از نوشتن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید اطلاعات بیشتری در مورد مجله خبری wedlockmag لطفا از صفحه ما بخواهید.