هزینه انتقال پول پایا و ساتنا تغییر کرد • تصویر از مجله زندگی

برای انتقال وجه با سقف سقف 50 میلیون تومان از طریق پایا 30000 ریال کارمزد دریافت می شود.

کارمزد پرداخت بین بانکی ساتنا

مثلا برای انتقال 12 میلیون تومان نقره با حق کمیسیون آن به شرح زیر محاسبه می شود:مجله ازدواج

هزینه انتقال پول از طریق پایا و ساتنا (انتقال پول بین بانکی)

به عنوان مثال برای انتقال 12 میلیون تومان کارمزد به صورت زیر محاسبه می شود:

بر اساس گزارش دریافتی از معاونت فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی بانک توسعه صادرات ایران، حواله بانکی قابل اعتماد به صورت جداگانه گنجانده شده است 0.01 درصد مبلغ معامله با کف 2400 ریال و سقف 30000 ریال ثابت است و در حواله بین بانکی مطمئن با دستور پرداخت گروهی برای هر پرونده مبلغ 12000 ریال برای واریز هر پرونده به اضافه 1200 ریال می باشد.

به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، بر اساس دستور بانک مرکزی ج.ا، این بانک از 13 تیرماه تغییر کارمزد خدمات سامانه ساتنا و پایا را در سامانه خود اعمال کرده است.

کارمزد پرداخت بین بانکی ثابت

برای انتقال وجه از طریق ساتنا حداکثر 280000 ریال کارمزد دریافت می شود

همچنین 0.02 درصد از مبلغ تراکنش تا سقف 280000 ریال برای حواله بین بانکی ساتنا تعیین شده است. لازم به ذکر است بابت ارسال سفارش پرداخت مربوط به بابانوئل و پایا (فردی) به صورت حضوری (از شعبه) علاوه بر تعرفه های مربوطه مبلغ بیست هزار ریال از مشتری اخذ می گردد.

120/000/000ایکس0.0001=12/000

120/000/000ایکس0.0002=24/000