نرخ تعرفه های پزشکی در سال 1402 اعلام شد • تصویر از مجله زندگی

بر اساس این مصوبه، سهم پرداختی بیمه پایه برای خدمات سرپایی معادل 70 درصد تعرفه بخش دولتی و در بخش بیمارستانی معادل 90 درصد تعرفه عمومی است.مجله ازدواج

به موجب رأي هيأت وزيران مصوب 29/4/1402

در بخش خصوصی:

 • ویزیت پزشکان عمومی 90000 تومان
 • ویزیت پزشک متخصص 135 هزار تومان
 • ویزیت پزشک متخصص 172 هزار تومان
 • ویزیت فوق تخصص روانپزشکی 179000 تومان
 • ویزیت فوق تخصص روانپزشکی 204000 تومان
 • نرخ ویزیت کارشناسان ارشد دارای مجوز در رشته های پیراپزشکی 73000 تومان
 • ویزیت کارشناسان ارشد دارای مجوز در رشته های پیراپزشکی 63 هزار تومان تعیین شد.

بر اساس این مصوبه، پزشکان عمومی با بیش از 15 سال سابقه می توانند 15 درصد بیشتر از نرخ مصوب برای هزینه ویزیت دریافت کنند.

هتل های بیمارستان های خصوصی:

 • هزینه یک شب اقامت در اتاق درجه یک بیمارستان 4 میلیون و 260 هزار و 600 تومان است
 • اتاق دو نفره در بیمارستان درجه یک 3 میلیون و 313 هزار و 500 تومان
 • یک اتاق سه تخته و بیشتر در بیمارستان خصوصی درجه یک 2 میلیون و 366 هزار و 800 تومان قیمت دارد.
 • تخت احتراقی اختصاصی 7 میلیون و 100 هزار تومان
 • تخت مراقبت های ویژه و مراقبت های ویژه در بیمارستان خصوصی درجه یک 5 میلیون و 443 هزار و 800 تومان
 • تخت NICU در بیمارستان درجه یک 8520000 تومان
 • هزینه یک شب اقامت در بخش سوختگی ویژه یک بیمارستان خصوصی درجه یک 9 میلیون و 466 هزار و 900 تومان تعیین شد.

تعرفه خدمات پزشکی، تشخیصی و پرستاری در سال 1402 با رشد کلی 25 درصدی نسبت به تعرفه های سال گذشته توسط هیات وزیران تصویب و ابلاغ شد.

تعرفه خدمات پزشکی

هزینه های پزشکی در سال 1402

جزئیات مصوبه هیات وزیران تعرفه های خدمات پزشکی، تشخیصی و پرستاری در جداول مصوب هیات وزیران اعلام می شود.

به گزارش تسنیم، جزئیات تعرفه های خدمات پزشکی، تشخیصی و پرستاری در سال 1402 با رشد کلی 25 درصدی نسبت به تعرفه های سال گذشته در هیات وزیران تصویب و ابلاغ شد.