نحوه پرداخت اقساط ضروری وام مستمری بگیران کشوری تغییر کرد • تصویر از مجله زندگی

بدیهی است در حال حاضر محاسبه اقساط ماهانه مرداد ماه 1401 برای کلیه تسهیلات 12 میلیون تومانی طبق مفاد قانونی مذکور تغییر یافته و اقساط بازپرداخت ماهانه تغییر یافته تا زمان تسویه حساب کامل از حقوق بازنشستگان کسر خواهد شد. ماهانه در نظر گرفته شده است. حساب. وی خاطرنشان کرد: میزان کارمزد در بانک صادرات ایران همان 4 درصد با بازپرداخت 36 ماهه است.مجله ازدواج

اداره کل امور مالی صندوق بازنشستگی کشوری در خصوص تعدیل مهلت بازپرداخت وام ضروری 12 میلیون تومانی مستمری بگیران این صندوق اطلاعیه ای منتشر کرده است.
به گزارش خبرنگار مهر، در اطلاعیه صندوق بازنشستگی کشوری آمده است: بدین وسیله بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار وصول حق الزحمه قرض الحسنه سالانه متفاوت از متعارف است. تسهیلات و باید در ماه اول و اولین ماه سال آینده اعم از سیزدهم و بیست و پنجمین ماه از ذینفع تسهیلات اخذ شود.

بر این اساس صندوق بازنشستگی کشوری به منظور رفاه حال بازنشستگان عزیز سهم سالانه را به اقساط ماهانه تقسیم و به مدت 36 ماه از حقوق و مزایای وام گیرندگان کسر و در بانک صادرات واریز کرد که بر این اساس مبلغ آن به اقساط افزایش یافت. 5 هزار و 800 تومان نسبت به اقساط قبلی.