نحوه وصول سود سه ساله اقدامات حقوقی اعلام شد

باغستانی مدیرعامل شرکت دپوی مرکزی در پاسخ به این سوال که آیا تا قبل از زمان اعلام ساخته می شود. مشارکت مربوط به عملکرد مالی شرکت ها در سال 1401 آیا باید سود دیگری به سهامداران پرداخت شود؟ وی گفت: سود عملکرد مالی 1400 ساله شرکت ها در سال گذشته عمدتاً در دو مرحله واریز شد و در حال حاضر تعداد قابل توجهی منابع قابل سپرده گذاری وجود ندارد و در اندازه سپرده نیز پس انداز وجود ندارد. به همین دلیل داشتن یک مخزن جداگانه اشتباه است و قطعاً پاسخ خوبی از سوی مردم نخواهد داشت.

مشارکت
مدیرعامل سپرده گذاری مرکزی گفت: سود سال مالی 1397، 1398 و 1393 در اختیار شرکت سپرده گذاری مرکزی قرار دارد.

وی افزود: به دلایل فوق احتمالاً سود باقیمانده سال 1400 با سود سال مالی 1401 تلفیق می شود تا دیدگاه منفی در ذهن مردم ایجاد نشود. بنابراین در حال حاضر سودی از سپرده ها دریافت نخواهیم کرد.

وی در پاسخ به این سوال که اگر سهامداران مشکلات عدم دریافت سود دوره های قبل را در هنگام واریز سود عملکرد مالی سال 1401 حل کنند، آیا سود گذشته را دریافت می کنند یا خیر؟ وی گفت: سود سال مالی 1397، 1398 و 1393 در اختیار شرکت سپرده گذاری مرکزی است و هر سهامداری که این سود را دریافت نکرده باشد، در صورت ثبت نام در سامانه سجام و به روز رسانی اطلاعات پرداختی، تمامی این سودها خواهد بود. در اسرع وقت نقد شود واریز سود سهام سرمایه به حساب بقیه مشارکت سپرده خواهد شد.مجله ازدواج