نحوه محاسبه مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی اعلام شد • تصویر از مجله زندگی

نماینده مردم الیگودرز در مجلس تاکید کرد: بنابراین، مبنای محاسبه حقوق بازنشستگان همانند 2 سال آخر خدمت خواهد بود.

فرمول محاسبه مستمریمجله ازدواج

حقوق بازنشستگی چگونه محاسبه می شود؟ برای محاسبه مستمری بازنشستگی، میانگین حقوق دو سال آخر که بر اساس آن حق بیمه پرداخت شده، در سنوات پرداخت بیمه (سال سابقه) ضرب می شود. در محاسبه مستمری حتی روز سابقه نیز محاسبه می شود. برای مردان حداقل سن 50 سال و حداقل تجربه 30 سال است.

یکی از اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از تصویب این کمیسیون برای حذف معدل 5 ساله بازنشستگی بر اساس لایحه برنامه هفتم توسعه خبر داد.
بر اساس گزارش استراتژی معاصر؛ محمد خدابخشی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات شورای اسلامی با اشاره به بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در جلسه امروز این کمیسیون، گفت: در جلسه امروز کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، دولت در جلسه امروز کمیسیون برنامه و بودجه را بررسی کرد. پیشنهاد محاسبه میانگین حقوق بازنشستگان بر اساس پنج سال آخر خدمت آنها حذف شد.

یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: همچنین ممنوعیت ساخت فرودگاه در لایحه برنامه هفتم توسعه نیز حذف شده و بر این اساس احداث فرودگاه در مناطقی که ضرورت دارد، ممنوع است. در رژیم هفتم مانع شد.

فرمول محاسبه مستمری