نحوه محاسبه رتبه نهایی کنکور • تصویر از مجله زندگی

وی با تاکید بر اینکه به تمامی ایرادات وارد شده به نمرات امتحانات نهایی رسیدگی شده است، تصریح کرد: در این مدت به تمامی ایرادات رسیدگی و نوبت ها مجدداً با دقت نمره گذاری شده است. اگر اختلاف نمره تصحیح‌کننده چهارم و تصحیح‌کننده‌های قبلی بیشتر از 3 امتیاز بود، این مقاله را دوباره در چرخه علامت‌گذاری قرار می‌دهیم تا مطمئن شویم که این علامت واقعاً حق دانش‌آموز است که این علامت را به عنوان نمره نهایی درج کند.

آیا سوابق تحصیلی با نمرات امتحانات نهایی یکی است؟

زارعی همچنین درباره روند «یکسان سازی» نمره امتحان نهایی دانش آموزان گفت: این همسویی به معنای تعیین وضعیت و وزن نمره امتحان نهایی فرد در جامعه آماری شرکت کنندگان است.

وی ادامه داد: این نمره کل را به سازمان سنجش می دهیم تا سازمان سنجش کل امتیاز را 40 درصد سهم در نظر بگیرد. آزمون ورودی در نظر گرفته شود سهم آزمون سراسری 60 درصد است. نمره کلی که به سازمان سنجش ارائه می کنیم با نمره آزمون سراسری ترکیب می شود، این دو با هم جمع می شوند و سپس به دانش آموز نمره می دهند.

سطح بندی نمرات امتحانات نهایی دانش آموزان چگونه است؟

به گزارش تصویر زندگی، محسن زارعی رئیس مرکز سنجش و تضمین کیفیت نظام آموزشی با اشاره به اعلام نتایج نهایی اعتراض دانش آموزان به نمرات امتحانات نهایی وی در طول روز گفت: امروز نتیجه نهایی امتحانات نهایی دانش آموزان اعلام می شود. اینها نمرات “خام” هستند. ابتدا باید آنها را تراز کرد، سپس نمرات دروس “خلاصه” می شود و در نهایت یک “امتیاز کل” ایجاد می شود که برای این نمره کل استفاده می کنیم. اعمال سهم 40 درصدی سوابق تحصیلی در کنکوردر اختیار بدنه اندازه گیری قرار دهد.

برخی از برگه ها را حتی بیش از 4 بار تصحیح کنید

وی در خصوص ارسال سوابق تحصیلی به سازمان سنجش نیز گفت: ابتدا باید سوابق تحصیلی فارغ التحصیلان را در سایت my.medu.ir قرار دهیم و آنها تایید کنند، سپس سوابق تحصیلی دانش آموزان را در این سامانه قرار دهند و آن ها اقدام کنند. تایید کنید و در نهایت پس از تایید سوابق تحصیلی توسط داوطلبان، نمرات را متعادل کرده و نمره کل را تولید می کنیم، سپس سوابق تحصیلی را به سازمان سنجش ارسال می کنیم.مجله ازدواج

رئیس مرکز سنجش و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش نحوه محاسبه نمرات امتحانی دانش آموزی برای اعمال 40 درصد در سوابق تحصیلی در کنکور را تشریح کرد.

رئیس مرکز سنجش و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش با یادآوری اینکه ملاک اعمال تاثیر 40 درصدی امتحان نهایی در کنکور، نمره d امتحان نهایی است، افزود: سوابق تحصیلی که ما به آن می پردازیم. گزارش به سازمان سنجش در واقع نمرات “امتحان نهایی” دانش آموزان است. این نمرات باید در یک راستا باشند. مجموع امتیاز این نت ها نیز با توجه به ضرایب آنها تولید می شود.

نحوه محاسبه نمره نهایی کنکور