نحوه درخواست منع رفت و آمد با کد ملی به صورت آنلاین • تصویر از مجله زندگی

شما همچنین می توانید به وب سایت وضعیت مدنی مراجعه کنید my.ssaa.ir/portal/executive/inquiry-exitban از مقررات منع رفت و آمد خود مطلع شویدمجله ازدواج

ذوالقدری خاطرنشان کرد: مردم می توانند قبل از برنامه ریزی برای سفر خارج از کشور با مراجعه به سامانه «پلیس» از وضعیت ممنوعیت خروج خود مطلع شوند.

روش نظرسنجی خروج از وضعیت مدنی ممنوع است

سردار علی ذوالقدری; رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه فراجا در گفت وگو با تسنیم، اظهار داشت: افرادی که قصد سفر به خارج از کشور را دارند، می توانند با درج کد ملی و مشخصات تماس، از ممنوعیت خروج از کشور با مراجعه به سامانه «پلیس» اطلاع پیدا کنند. رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه فراجا با بیان اینکه هیچ پیامکی برای ممنوع الخروجی ارسال نمی شود، گفت: همه افراد می توانند با مراجعه به سامانه «پلیس» از ممنوع الخروجی اطلاع پیدا کنند. به اطلاعات دیگران دسترسی نداشته باشید

رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه فرجا با بیان اینکه هیچ پیامکی برای ممنوع الخروجی ارسال نمی شود، گفت: هر فردی می تواند با مراجعه به سامانه «پلیس» از ممنوعیت خود مطلع شود و به اطلاعات دیگران دسترسی ندارد.

از ممنوعیت خروج با کد ملی مطلع شوید

سامانه درخواست منع رفت و آمد با کد ملی

رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه فراجا نحوه اطلاع از ممنوعیت خروج از کشور را تشریح کرد.

درخواست منع رفت و آمد از طریق سیستم پلیس من