نحوه ثبت چک ماهیگیر با پیامک • تصویر از مجله زندگی

منبع: ایبنامجله ازدواج

(از چپ به راست)

ثبت چک ماهیگیری از طریق پیامک

در صورتی که تعداد افرادی که چک به آنها داده می شود بیش از یک نفر باشد، کافی است کد ملی نفر دوم و سوم را بعد از کد ملی نفر اول بنویسید و * را در پیام درج کنید.

*3*0563526352*5721000088572100*14001025*10000*6352176352#

توجه: لازم به ذکر است ثبت چک به صورت پیامکی فقط برای چک های کمتر از 15 میلیون تومان امکان پذیر است.

*3*شماره شناسایی فرستنده / کد ملی*مبلغ چک به ریال* تاریخ سررسید را بررسی کنید*شناسنامه ماهیگیر*شناسه/کد ملی گیرنده پرداخت را بررسی کنید#

اگر متن پیامی که باید ارسال شود را فراموش کردید، کافیست به شماره 4040701701 پیام (حتی اگر اشتباه باشد) ارسال کنید و راهنمای نحوه صحیح ارسال پیام را دریافت خواهید کرد.

نحوه ثبت چک ماهیگیر از طریق پیامک یکی از سوالات این روزهای مشتریان سیستم بانکی است. برای ثبت چک جدید بنفش پیامکی کافیست متن زیر را به شماره 4040701701 ارسال کنید.