نحوه تمیز کردن مایکروفر با لیمو • تصویر از مجله Life

خواندن

تفاوت بین مایکروفر و مایکروفر چیست؟  کدام را بخریم؟

مایکروویو را با لیمو تمیز کنید

سپس کاسه آب و آب لیمو را در مایکروویو قرار دهید، مایکروفر را به مدت 5-10 دقیقه روشن کنید و اجازه دهید بخار و آبلیمو کار خود را انجام دهند.
مایکروویو را با لیمو تمیز کنید

حالا کاسه را از مایکروفر خارج کنید و کناره های مایکروفر را با یک پارچه نرم یا حوله تمیز تمیز کنید.
مایکروویو را با لیمو تمیز کنیدمجله ازدواج