نتایج آزمون استخدامی آموزش و پرورش اعلام شد • مجله ازدواج

نتایج آزمون شغلی آموزش و پرورش
اسامی چند برابر ظرفیت مسابقه استخدامی معلم ابتدایی و معلم ممتاز سال 1401 وزارت معارف کشور برای شرکت در سایر مراحل جذب اعلام شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی روابط عمومی سازمان سنسه، اسامی چند برابر ظرفیت آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش برای رشته استخدامی معلم ابتدایی و معلم استثنایی سال 1401 به منظور حمل. سایر مراحل جذب و استخدام (تأیید مدارک و انجام مصاحبه استخدامی) امروز 9 خرداد ماه در سایت سازمان سنجش منتشر شد.

534 هزار و 404 داوطلب در آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش برای سمت معلم ابتدایی و معلم ممتاز 1401 ثبت نام کردند که از این تعداد 454 هزار و 993 داوطلب زن و 79 هزار و 411 نفر مرد بودند. 386 حوزه امتحانی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در 232 شهر کشور برگزار شد.مجله ازدواج