موضوع بیمه درمان تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی • مجله ازدواج


سازمان تامین اجتماعی می گوید بازنشستگانی که نسبت به خدمات بیمه تکمیلی درمان انتقادی دارند باید با مراکز بازنشستگی و شرکت های بیمه تماس بگیرند. ماجرای این نارضایتی چیست؟

بازنشستگی

به گزارش تجارت نیوز، از اواخر دهه 60 تا به امروز، سازمان تامین اجتماعی موظف است به همه بیمه شدگان خود خدمات درمانی لازم را به صورت رایگان ارائه کند، اما علیرغم این تکلیف قانونی، مستمری بگیران تامین اجتماعی مدت هاست مشمول این خدمات هستند. بیمه درمان تکمیلی واقع شده اند

در اصل هدف از خرید خدمات بیمه تکمیلی درمان، استفاده از نیازهای فراتر از خدمات درمانی بیمه پایه است، اما در عمل به گونه ای دیگر اتفاق می افتد.

اگرچه سازمان تامین اجتماعی یکی از بزرگترین تولیدکنندگان خدمات درمانی در کشور محسوب می شود، اما تقاضا از سوی بیمه شدگان این سازمان به حدی است که در عمل مدعیان مجبور به استفاده از خدمات بیمه تکمیلی درمان هستند.

با توجه به گرانی خدمات دارویی و درمانی در ایران، ارائه خدمات بیمه تکمیلی درمانی برای شرکت های بیمه سود چندانی ندارد، اما این شرکت ها موظفند این خدمات را همراه با سایر خدمات بیمه ای ارائه دهند. مشتریان و حضور در بازار.

نتیجه اینکه در سال های اخیر با حمایت مالی سازمان تامین اجتماعی، بازنشستگان این سازمان می توانند با صلاحدید خود از خدمات بیمه تکمیلی درمان استفاده کنند.

در واقع از آنجایی که قانون به موسسات ارائه دهنده خدمات پایه پزشکی اجازه فعالیت در ارائه خدمات تکمیلی را نمی دهد، مراکز بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی به نمایندگی از اعضای خود با یکی از شرکت های بیمه گر قرارداد خرید مزایای بیمه تکمیلی هر سال

بار مالی این قرارداد به دو صورت همزمان تامین می شود، هر یک از متقاضیان بازنشسته ماهیانه بخشی از مستمری خود را بابت هزینه خرید مزایای مراقبت اضافی پرداخت می کنند و نیمی دیگر از این هزینه را سازمان تامین اجتماعی بر عهده می گیرد.

منتقدان چه می گویند؟

به این ترتیب بدون بار مالی سنگین برای بیمه شدگان و تخلف از قانون توسط سازمان تامین اجتماعی، با مسئولیت صندوق های بازنشستگی، امکان تامین خدمات بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان تامین اجتماعی که ارائه خواهد شد.

به نظر می رسد تا این لحظه مشکل خاصی وجود نداشته باشد، اما از آنجایی که در بازار بیمه تکمیلی درمان مانند هر بازار دیگری نارضایتی مشتریان وجود دارد، مشکلات مربوط به انعقاد یا تمدید این قراردادها همچنان در شایعه است. .

این اتفاق شبیه به انتقاد این روزها از سوی تعداد قابل توجهی از نامزدها است. وام ضروری بازنشستگیتفنگ تامین اجتماعی در خصوص نحوه ثبت نام داوطلبان و مداخله اتحادیه های بازنشستگان در این چرخه.

البته در هر دوی این موارد مسئولان سازمان تامین اجتماعی به عنوان تامین کننده بخش قابل توجهی از بار مالی برنامه های بازپرداخت وام ضروری و خرید بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان، از پذیرش مسئولیت مورد انتظار خودداری کرده اند و در عمل این چرخه با تمام ایرادات و ایراداتی که می توان متوجه آنها شد ادامه دارد. به عنوان مثال روز گذشته مجتبی طهماسبی، رئیس اداره کل بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی گفت: بازنشستگان و بازنشستگان تحت پوشش بیمه تکمیلی درمان در صورت داشتن انتقاد یا پیشنهاد یا مشکل در این زمینه و سطح خدمات مشمول این بیمه و یا مبالغ پرداختی شرکت بیمه باید به مراکز بازنشستگان و یا دفاتر و نمایندگی های شرکت بیمه طرف قرارداد مراجعه نمایند.مجله ازدواج