معلمان جدید چگونه نمره می دهند؟

(200 امتیاز از مجموع)

امتیاز گرفتن آموزش معلمان 150 140 130 50 470 مربی معلم 180 150 120 70 520 استادیار 200 160 160 80 600 دانشیار 230 200 190 130 750 سر معلم 260 240 230 170 900

(240 امتیاز از مجموع)

زنده

در مواردی که طبق قوانین بازنشستگی افراد فعال زیر نظر وزارت آموزش و پرورش باشد، اجرای رتبه بندی منوط به حداقل دو سال سابقه خدمت در آموزش و پرورش از تاریخ اجرای این آیین نامه است. .

البته به گفته یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش ملی طی مذاکرات با سازمان اداری و استخدامی مشکل نمره معلم پروژه مهرآفرین حل شد و در شهریور ماه در آزمون داخلی شرکت خواهند کرد. این گروه به دلیل عدم قبولی در آزمون در زمان استخدام مشکل داشتند که در حال حاضر در دست بررسی است و امیدواریم هر چه زودتر به نتیجه مطلوب برسند.

سهم اثربخشی بسته های ارزیابی و سنجش در هر یک از رتبه ها به درصد

بسته های آزمایشی کارایی (درصد)
ارزیابی عملکرد آموزشی، اداری و تجربی 30
ارزیابی کلی دانش، بینش و مهارت های آموزشی در ابعاد شایستگی عمومی، تخصصی و حرفه ای 40
ارزیابی حرفه ای و تخصصی 30

مراجع ارزیاب در هر فایل ارزیابی

بسته های ارزیابی/
ارزیاب
ارزیاب های حرفه ای مدیر مستقیم شورای مدرسه،

و صندلی آموزشی

گروه ها و

مدیران آموزشی

انتخاب حفاظت هیئت حسابرسی
ارزیابی عملکرد آموزشی، اداری و تجربی * * * * * *
ارزیابی کلی دانش، بینش و مهارت های آموزشی در ابعاد شایستگی عمومی، تخصصی و حرفه ای * *
ارزیابی حرفه ای و تخصصی * *

حداقل امتیاز لازم برای واجد شرایط بودن برای هر رتبه

عنوان رتبه بندی صلاحیت های عمومی

(300 امتیاز از کل)

مهارت های تخصصی

شاخص های ارزشیابی معلمان و مسئولین ارزشیابی اعلام شد. رتبه معلم وارد فاز اجرا شده است و سیستم رتبه بندی معلمان او در سایت rtb.medu.ir فعال است. بر اساس برنامه زمانی اعلام شده، معلمان باید اطلاعات خود را در سامانه نمره دهی به نشانی rtb.medu.ir بارگذاری کنند.

این افراد طبقه بندی نمی شوند

(260 امتیاز از مجموع)

صلاحیت های حرفه ای

جامعه والدین و معلمان

در سنجش مهارت های نرم، مجموعه ای از ویژگی ها و ویژگی های شخصیتی فرد شامل باورها، نگرش ها، باورها و رفتارهای مبتنی بر ارزش، نظام فرهنگی و اخلاقی جامعه اسلامی و نظام آموزشی کشور است که زمینه را فراهم می کند. برای انجام کار متعهدانه و پایبندی فرد به ارزشهای اسلامی و انقلاب اسلامی مبین قوانین و مقررات، ملاک بررسی خواهد بود. برای کسب این دسته از مهارت ها در حین خدمت مشمولان، کمیسیون های ویژه موظف به استعلام از مراجع ذیصلاح قضایی هستند.

شرط امتیازدهی بازنشستگان فرهنگی

بر اساس ضوابط درجه بندی معلمان، کارمندان فاقد کد شناسایی شغلی مورد تایید سازمان اداری و استخدامی کشور، کارمندان منصوب یا منتقل شده به سایر دستگاه های اجرایی (با یا بدون حفظ سمت سازمانی)، کارمندان منصوب به مدارس غیردولتی (به جز مديران و معاونان آموزش و پرورش و خانه دار حقوق مي گيرند)، نيروهاي مازاد يا در اختيار مدرسه، كليه افرادي كه از بيش از يك صندوق حقوق مي گيرند، افراد مرخصي بدون حقوق، انتقال يافتگان به دانشگاه هاي فرهنگيان و شهيد رجايي و افرادي كه براي تحصيل گمارده شده اند. طبقه بندی نشده.

کلیه نیروهای جدید (به استثنای مشمولان موظف به خدمت و مشمولان قوانین خاص) به صورت پیمانی استخدام می شوند و بر اساس کسب امتیاز برای رتبه مربی معلم و رعایت سایر قوانین مربوطه تغییر وضعیت می دهند. ، و ارزیابی آنها تنها پس از دو دوره ارزیابی سالانه انجام می شود.

جزئیات بیشتر در مورد قوانین نمره دهی معلمان در بخش آخرین ارزشیابی معلمان دیدنمجله ازدواج