معشوقه واقعی خود را با فال سیب بشناسید!! • تصویر مجله زندگی


امروز در بخش انواع فال و طالع بینی مجله ازدواج با فال غیر معمول در خدمت شما دوستان و همراهان است. البته نیازی به یادآوری نیست که فقط برای سرگرمی فال را دنبال کنید و آن را ملاک تصمیم گیری خود قرار ندهید!!

با دانه های سیب می توانید تعیین کنید که کدام یک از دو معشوق شما بیشتر از دیگری سزاوار عشق شما هستند. یک سیب را از وسط نصف کنید و دو دانه از آن را بردارید و هر کدام را به نشانه یکی از دو معشوق خود قرار دهید.

گرفتن فال حافظ آنلاین را کلیک کنید

حالا دانه ها را با نوک انگشتان روی پیشانی خود فشار دهید. وقتی انگشتان خود را بردارید، دانه ها برای مدتی روی پیشانی شما باقی می مانند.

دانه ای که بیشتر روی پیشانی شما می ماند نشان می دهد که این شخص شما را بیشتر دوست دارد!مجله ازدواج