مرد زنده به گور شده خودش را از تابوت نجات داد!! • مجله تصویر زندگی

ویکتور هنگامی که خود را در درون این تابوت محبوس دید تلاش خود را برای شکستن آن آغاز کرد و سرانجام موفق خروج از آن شد. شرکت کنندگان در این فستیوال که در اِل آلتو بولیوی برگزار شد هوگو را در درون یک تابوت گذاشته و او را در فاصله ۵۰ مایلی محل برپایی فستیوال رها کرده بودند.

این جوان ۳۰ ساله به یک خبرگزاری محلی بولیوی گفت: «شب گذشته من در این مراسم شرکت کرده بودم. چیز زیادی به خاطر نمی‌اورم. فقط یادم است که در تختخواب بودم. من شب برای ادرار کردن از خواب بیدار شدم، اما دیدم قادر به تکان خوردن نیستم. با فشار زیاد موفق به شکستن شیشه تابوت شدم و خودم را از آنجا بیرون آوردم.»
ویکتور بر این باور است که این اقدام از سوی شرکت کنندگان در این فستیوال انجام شده و او را به عنوان یک سولو زنده به گور شده برای مادر زمین قربانی کرده بودند.

فیلم نجات مرد زنده به گور از تابوتمنبع

در فستیوال ” مادر زمین “، شرکت کنندگان از الهه زمین و باروری قدردانی کرده و در آنجا هدایایی که “سولو ” شناخته می‌شود به سیاره تقدیم می‌کنند. بومی‌های محلی بر این باورند که الله زمین در ماه اگوست دهان خود را برای دریافت هدایا باز کرده و به همین دلیل آن‌ها هدایای مختلفی از حیوانات زنده گرفته تا جنین گوسفند و همچنین برگ‌های کاکائو و شیرینی را تقدیم آن می‌کنند.

مردی که پس از بیهوش شدن در یک فستیوال محلی در بولیوی زنده به گور شده بود با شکستن تابوت خود را نجات داد. بنا به گزارش دیلی میل، “ویکتور هوگو میکا آلوارز ” ۳۰ ساله پس از آنکه با مصرف مشروبات الکلی در فستیوال محلی ” قربانی برای مادر زمین ” بیهوش شد خود را در یک تابوت در فاصله ۵۰ مایلی محل برپایی فستیوال دید. این اتفاق در شب ۵ آگوست و پس از آنکه ویکتور در تابوت از خواب بیدار شد رخ داد.