مدت مجاز تحصیل برای دانشجویان دانشگاه دولتی • تصویر از مجله زندگی

هدف از تدوین این آیین نامه تنظیم امور تحصیلی دانشجویان با تعیین چارچوب قانونی برای اجرای هماهنگ، یکپارچه و صحیح برنامه های آموزشی و پژوهشی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشورهای مختلف برای تربیت متخصصان متعهد است. و آشنایی با علم و آخرین دستاوردهای علمی به نیازهای جامعه به منظور استفاده بهینه از ظرفیت های موجود برای ارتقای سطح کیفی آموزش و پژوهش در 4 سال تحصیلیمجله ازدواج

طبق تبصره 1 همین ماده، دانشگاه این اختیار را دارد که مدت مجاز تحصیل دانشجویان را تا 2 نیمسال تحصیلی افزایش دهد.

به گزارش ایسکانیوز، آیین نامه دوره های کاردانی/کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی دانشگاه های دولتی سطح 1 و 2 با استناد به قانون، اهداف، وظایف و سازمان های وزارت علوم مصوب 27 مرداد 1397 شورای اسلامی و شورای اسلامی شهر. بر اساس ماده ۲ «سیاست ها و آیین نامه های اجرایی ناظر بر سازمان آموزش عالی جمهوری اسلامی ایران» مصوب ۲۷ اسفند ۱۳۷۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی، آیین نامه دوره های آموزشی دانشگاهیان تدوین شد.

مدت مجاز تحصیل برای دانشجویان
مدت مجاز تحصیل دانشجویان دانشگاه های دولتی در مقاطع کاردانی و ناپیوسته پیوسته و ناپیوسته کارشناسی ناپیوسته اعلام شد.
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، مدت مجاز تحصیل دانشجویان دانشگاه های دولتی ردیف 1 و 2 در مقاطع کاردانی و ناپیوسته پیوسته و ناپیوسته کارشناسی ناپیوسته اعلام شد.
بر اساس ماده 9 آیین نامه دوره های کاردانی / کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری ممتاز دانشگاه های دولتی سطح 1 و 2، مدت تحصیل مجاز در دوره کاردانی پیوسته و ناپیوسته و ناپیوسته 4 نیمسال و در دوره تحصیلی پیوسته 8 ترم می باشد.