مدارک مورد نیاز برای تعویض شناسنامه قدیمی (جلد قرمز) • مجله ازدواج

مدارک مورد نیاز برای تغییر شناسنامه عبارتند از:

 • اصل شناسنامه در اختیار متقاضی می باشد
 • 2 عکس جدید با پس زمینه سفید
 • در صورت تغییر در اطلاعات هویتی (مانند تغییر نام خانوادگی یا نام)، ارائه مدارک مربوط به این تغییرات نیز الزامی است.
 • همچنین همراه داشتن شماره ملی پدر، مادر، همسر و فرزندان جهت تکمیل فرم های مربوطه الزامی است.
 • در صورت عدم ثبت ازدواج یا طلاق در شناسنامه فعلی، ارائه اصل سند ازدواج و طلاق الزامی است.

برای تعویض شناسنامه با چه مدارکی باید به کجا مراجعه کرد؟

شناسنامه قدیمی را تغییر دهید و شناسنامه جدید دریافت کنید

برای تعویض شناسنامه قدیمی به کجا باید مراجعه کرد؟

متقاضیان تغییر نام خانوادگی یا نام باید ابتدا از کارشناسان پیشخوان یا دفاتر وضعیت مدنی مشاوره بگیرند. با توجه به شرایط و با تعیین اینکه شامل کدام قسمت از قوانین و مقررات می شود. به مراحل بعدی بروید.

برای تعویض شناسنامه، دارنده شناسنامه باید به باجه های خدمات کشوری و دولتی مراجعه و با تکمیل مدارک مورد نیاز، درخواست تعویض را ارائه دهد.

برای دریافت شناسنامه جدید چه مدارکی لازم است؟

برای تعویض شناسنامه های مستعمل، شما نیاز دارید:

 • اصل شناسنامه
 • 2 قطعه عکس 4×3 کاملاً جدید است (برای سنین 15+).
 • ضمناً در صورتی که شناسنامه ای که برای تعویض ارائه می شود فاقد عکس باشد اصل مدارک معتبر همراه با عکس از قبیل (گذرنامه، پایان خدمت یا معافیت از خدمت وظیفه عمومی، گواهینامه رانندگی، ریز نمرات یادداشت ها همراه با عکس از دانشکده و در بالا، معرفی نامه با عکس دانش آموزان مدرسه ای که در آن تحصیل می کنند اجباری است.

مراحل درخواست و مدارک مورد نیاز برای صدور شناسنامه المثنی و مفقود شده:

2- افراد زیر 18 سال دارای شناسنامه، پدر یا جد پدری با ارائه شناسنامه برای فرزندان زیر 18 سال، مادر تا زمانی که با پدر دارنده ازدواج کرده باشد شناسنامه (افراد زیر 18 سال) با ارائه ولادت وی. گواهی و قیم قانونی (سرپرست، سرپرست، مجری) افراد صغیر و بی بضاعت می تواند با ارائه مدارک تأیید صلاحیت خود به ادارات ثبت احوال سراسر کشور (در پیشخوان ها) نسبت به تنظیم درخواست اقدام نماید. صدور گواهی تولد المثنی در صورت عدم وجود یا اتخاذ تدابیری برای رفع آن.

1- افراد بالای 18 سال

گزارش تصویر پایگاه خبری زندگی اول از همه باید بدانیم در چه مواردی می توان شناسنامه را تغییر داد:

 • شناسنامه هایی که به دلیل قرار گرفتن در شرایط نامناسب استفاده و پوشیده شده اند.
 • شناسنامه هایی که به دلیل گذشت زمان با صاحب شناسنامه مطابقت ندارد.
 • شناسنامه های دو صفحه ای که صاحبان آنها به سن پانزده سالگی رسیده باشند،
 • شناسنامه هایی که دارنده آن با تایید مراجع ذیصلاح نام و نام خانوادگی و سن خود را تغییر داده باشد. (هویت هایی که با تصمیم مراجع ذیصلاح از نظر مشخصات هویتی اصلاح شده اند)
 • برای تمام شناسنامه های قدیمی (جلد قرمز) که به فرمت جدید شناسنامه تبدیل نشده اند، درخواست دهید.

شناسنامه هایی که از نظر مشخصات هویتی با رای مراجع ذیصلاح تغییر یافته اند و کلیه شناسنامه های قدیمی (روکش قرمز) که به فرمت جدید شناسنامه تبدیل نشده اند باید تغییر کنند.
با توجه به تاکید رئیس سازمان ثبت احوال کشور مبنی بر تغییر شناسنامه های قدیمی (روکش قرمز) و مشکل بودن دریافت خدمات در صورت عدم وجود شناسنامه جدید، روند تغییر شناسنامه، مدارک مورد نیاز و محل مراجعه از جمله نگرانی‌هایی است که اکثر شهروندانی که می‌خواهند بدانند برای تعویض شناسنامه با کدام مدارک به کجا مراجعه کنند، مطرح می‌شود.

نرخ خدمات سازمان وضعیت کشور در سال جاری نیز در اینجا قابل مشاهده است.مجله ازدواج

برای افراد زیر 18 سال، افرادی که شناسنامه خود را گم کرده اند، حسب مورد توسط دارنده شناسنامه یا متقاضی با ارائه مدارک مثبته مانند سرپرستی، شناسنامه جدید صادر می شود. نامه، وصیت نامه، وصیت نامه و گواهی رشد با مراجعه به پیشخوان ها.

برای صدور شناسنامه مفقود شده مدارک زیر مورد نیاز است:

 • اصل و عکس مدارک با عکس یا معرفی نامه همراه با عکس دانش آموزان مدرسه محل تحصیل.
 • اسناد ازدواج و طلاق (در صورت لزوم) و اطلاعات هویتی فرزندان.

نحوه تغییر نام و نام خانوادگی در شناسنامه:

همچنین اخذ درخواست اصلاح شناسنامه صرفا در باجه های ارائه دهنده خدمات وضعیت کشور انجام می شود.

مدارک مورد نیاز برای تغییر شناسنامه مورد استفاده و اخذ شناسنامه جدید: